Název: Návrh inteligentního zabezpečovacího systému objektů na bázi PLC TECO
Další názvy: Design of the inteligency security system for objects based on the PLC TECO
Autoři: Herejk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10471
Klíčová slova: Inteligentní zabezpečení;Tecomat;Foxtrot;Control4;Mosaic;Inteligentní budova;ZigBee;náklady;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: Intelligent security Tecomat;Foxtrot;Control4;Mosaic;intelligent buildings;ZigBee;costs;project
Abstrakt: Cílem této práce je úvod do problematiky inteligentně řízené ochrany budov. V úvodní části jsou přiblíženy obecné požadavky na vytvoření zabezpečení domů a přehled firem, které se zabezpečením domů zabývají. Dále uvádím bližší seznámení s jednotkami série Tecomat Foxtrot, způsoby zapojení a komunikace. Poté je proveden návrh instalace zabezpečení na rodinném domě s využití výrobků Teco. Následně uvádím možnosti nastavení nabízené integrovaným programovacím prostředím Mosaic. V závěru práce rozšířím instalaci o prvky firmy Control4, kde se hlouběji zaměřím na řízení světelných a tepelných bloků ve spolupráci se sítí Foxtrot. Celý projekt pak podrobím kalkulaci návratností vložených investic ve formě úspor za energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is the introduction to the area of intelligently controlled building protection. At the beginning I will describe general requirements for the establishment of house security and the types of companies that are engaged. In the next part there are stated closer look at the units Foxtrot and their methods of connection and communication. Next, the structure of a security installation in a family house with application of Teco products. In the next section there is explained the possibilities offered by an integrated programming environment Mosaic. At the end of the work I will talk about the installation by enlarging of elements of the company Control4, where I will focus on the management of light and heat blocks control in cooperation with a network Foxtrot. In the end I describe the calculation of recoverability of investments in the form of energy savings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jan Herejk_2 kopie 2.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053703_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053703_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053703_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.