Title: Návrh inteligentního zabezpečovacího systému objektů na bázi PLC TECO
Other Titles: Design of the inteligency security system for objects based on the PLC TECO
Authors: Herejk, Jan
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Hamar, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10471
Keywords: Inteligentní zabezpečení;Tecomat;Foxtrot;Control4;Mosaic;Inteligentní budova;ZigBee;náklady;projekt
Keywords in different language: Intelligent security Tecomat;Foxtrot;Control4;Mosaic;intelligent buildings;ZigBee;costs;project
Abstract: Cílem této práce je úvod do problematiky inteligentně řízené ochrany budov. V úvodní části jsou přiblíženy obecné požadavky na vytvoření zabezpečení domů a přehled firem, které se zabezpečením domů zabývají. Dále uvádím bližší seznámení s jednotkami série Tecomat Foxtrot, způsoby zapojení a komunikace. Poté je proveden návrh instalace zabezpečení na rodinném domě s využití výrobků Teco. Následně uvádím možnosti nastavení nabízené integrovaným programovacím prostředím Mosaic. V závěru práce rozšířím instalaci o prvky firmy Control4, kde se hlouběji zaměřím na řízení světelných a tepelných bloků ve spolupráci se sítí Foxtrot. Celý projekt pak podrobím kalkulaci návratností vložených investic ve formě úspor za energie.
Abstract in different language: The aim of this work is the introduction to the area of intelligently controlled building protection. At the beginning I will describe general requirements for the establishment of house security and the types of companies that are engaged. In the next part there are stated closer look at the units Foxtrot and their methods of connection and communication. Next, the structure of a security installation in a family house with application of Teco products. In the next section there is explained the possibilities offered by an integrated programming environment Mosaic. At the end of the work I will talk about the installation by enlarging of elements of the company Control4, where I will focus on the management of light and heat blocks control in cooperation with a network Foxtrot. In the end I describe the calculation of recoverability of investments in the form of energy savings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Herejk_2 kopie 2.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
053703_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,5 kBAdobe PDFView/Open
053703_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,84 kBAdobe PDFView/Open
053703_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce197,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.