Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSouček, Jakub
dc.contributor.authorKojan, Radek
dc.contributor.refereeSvoboda, Michal
dc.date.accepted2013-06-24
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:35Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-17
dc.identifier53704
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10472
dc.description.abstractPředložená práce pojednává o elektrickém výboji, o projevech těchto výbojů a o detekci částečných výbojů. Popisuje fyzikální základy vzniku elektrického výboje v izolantech, polarizace dielektrika a ionizace atomů a molekul. Vysvětluje pojmy jako izolant, dielektrikum, elektrická vodivost či elektrická pevnost. Obsahuje rozdělení výbojů podle různých kritérií, rozdělení částečných výbojů, metody detekce částečných výbojů. Jsou zde uvedeny projevy výbojové činnosti vedoucí k degradaci izolace. V závěru práce je popsán návrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnosti. Navrhované zařízení je plazmový reproduktor neboli "zpívající výboj".cs
dc.format42 s. (51 669 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectvznik elektrického výbojecs
dc.subjectizolantycs
dc.subjectdielektrikacs
dc.subjectpolarizace dielektrikacs
dc.subjectelektrická vodivostcs
dc.subjectelektrická pevnostcs
dc.subjectdetekcecs
dc.subjectionizace atomů a molekulcs
dc.subjectprojevy výbojové činnostics
dc.subjectzařízenícs
dc.subjectakustické projevy výbojové činnostics
dc.subjectplazmový reproduktorcs
dc.subjectzpívající výbojcs
dc.titleNávrh zařízení pro simulaci akustických projevů výbojové činnostics
dc.title.alternativeThe design of device for the simulation of acoustic symptoms of discharge activityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented work deals with the electrical charges on the effects of these discharges and on the detection of partial discharges. It describes the physical fundamentals of electrical discharges in insulators, dielectric polarization and ionization of atoms and molecules. It explains concepts such as insulator, dielectric, electrical conductivity and dielectric strength. It includes a division of discharges according to various criteria, classification of partial discharge, partial discharge detection methods. There are given signs of discharge activity leading to insulation degradation. In conclusion, the work describes the design of devices for simulating acoustic manifestations of discharge activity. The proposed device is a plasma speaker, or "singing discharge".en
dc.subject.translatedpartial dischargesen
dc.subject.translatedemergence of electric shocken
dc.subject.translatedinsulatorsen
dc.subject.translateddielectricen
dc.subject.translateddielectric polarizationen
dc.subject.translatedelectrical conductivityen
dc.subject.translateddielectric strengthen
dc.subject.translateddetectionen
dc.subject.translatedionization of atoms and moleculesen
dc.subject.translatedspeeches discharge activityen
dc.subject.translateddeviceen
dc.subject.translatedacoustic manifestations discharge activityen
dc.subject.translatedplasma speakeren
dc.subject.translatedsinging dischargeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Radek Kojan - Navrh zarizeni pro simulaci akustickych projevu vybojove cinnosti.pdfPlný text práce472,52 kBAdobe PDFView/Open
053704_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,12 kBAdobe PDFView/Open
053704_oponent.pdfPosudek oponenta práce323,29 kBAdobe PDFView/Open
053704_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.