Title: Optimalizace ohřevu vody v domácnosti a sportovním areálu
Other Titles: The optimization of water heating in household and in the sports complex
Authors: Vitouš, Ondřej
Advisor: Bína, Jan
Referee: Liďáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10474
Keywords: ohřev vody;zdroje energie;elektřina;zemní plyn;tuhá paliva;dřevo;uhlí;biomasa;solární energie;solární systém;fotovoltaika;tepelné čerpadlo;investice;ekonomická bilance;návratnost
Keywords in different language: heating water;energy sources;electricity;natural gas;solid fuels;wood;coal;biomass;solar energy;solar system;photovoltaics;heat pump;investment;economic balance;returns
Abstract: První část bakalářské práce je zaměřena na seznámení s běžně používanými zdroji pro ohřev teplé vody. Ve druhé části je uvedeno jejich srovnání dle ekonomického, energetického a ekologického hlediska. Ve třetí části práce jsou porovnané investice a doba návratnosti tří různých variant systémů využívajících obnovitelné zdroje energie pro konkrétní rodinný dům.
Abstract in different language: The first part of this bachelor thesis focuses on familiarization with commonly used sources for heating water. The second part provides a comparison in economic, energy, and environmental point of view. The third part of the study compares the investment and payback period of three different variants of systems using renewable energy sources for a particular house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vitouso_Ondrej_Bc_prace.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFView/Open
053706_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,35 kBAdobe PDFView/Open
053706_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,59 kBAdobe PDFView/Open
053706_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.