Název: Optimalizace ohřevu vody v domácnosti a sportovním areálu
Další názvy: The optimization of water heating in household and in the sports complex
Autoři: Vitouš, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Bína, Jan
Oponent: Liďáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10474
Klíčová slova: ohřev vody;zdroje energie;elektřina;zemní plyn;tuhá paliva;dřevo;uhlí;biomasa;solární energie;solární systém;fotovoltaika;tepelné čerpadlo;investice;ekonomická bilance;návratnost
Klíčová slova v dalším jazyce: heating water;energy sources;electricity;natural gas;solid fuels;wood;coal;biomass;solar energy;solar system;photovoltaics;heat pump;investment;economic balance;returns
Abstrakt: První část bakalářské práce je zaměřena na seznámení s běžně používanými zdroji pro ohřev teplé vody. Ve druhé části je uvedeno jejich srovnání dle ekonomického, energetického a ekologického hlediska. Ve třetí části práce jsou porovnané investice a doba návratnosti tří různých variant systémů využívajících obnovitelné zdroje energie pro konkrétní rodinný dům.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this bachelor thesis focuses on familiarization with commonly used sources for heating water. The second part provides a comparison in economic, energy, and environmental point of view. The third part of the study compares the investment and payback period of three different variants of systems using renewable energy sources for a particular house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vitouso_Ondrej_Bc_prace.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053706_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053706_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053706_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.