Title: Postoj Německa k jaderné havárii v Japonsku
Other Titles: Germany´s attitude to the nuclear accident in Japan
Authors: Balíček, Pavel
Advisor: Řáhová, Romana
Referee: Paslavský, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10476
Keywords: jaderná energie;energetika;Německo;jaderná havárie;Japonsko;Fukušima Daiči
Keywords in different language: nuclear energy;power engineering;Germany;nuclear disaster;Japan;Fukushima Daiichi
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o změnách v Německé energetice po jaderné havárii v Japonsku v elektrárně Fukušima Daiči. Je zde uveden stručný popis elektrárny Fukušima Daiči a popis havárie způsobené přírodními živly. Dále pak vývoj Německé jaderné energetiky před a po jaderné havárii v Japonsku, přehled jaderných elektráren v Německu a jejich plánované odstavení. Jsou zde uvedeny nové zdroje elektrické energie, které v průběhu několika let mají nahradit jadernou energii a také plánované výstavby nových elektráren.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis is written about the changes in the German power engineering after the nuclear accident in Japan?s Fukushima Daiichi power plant. There is a description of the Fukushima Daiichi accident caused by natural elements. Furthermore, the German development of nuclear energy before and after the nuclear accident in Japan, an overview of nuclear power plants in Germany, which are planned shutdown. They are listed here for new sources of energy, which should replace nuclear energy and also there is the list of planned construction new power plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaverecna prace - Pavel Balicek.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
053708_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,09 kBAdobe PDFView/Open
053708_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,1 kBAdobe PDFView/Open
053708_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce229,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.