Název: Použití statistických metod pro řízení procesů
Další názvy: Application of statistical methods for process control
Autoři: Lenk, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Maříková, Veronika
Oponent: Winkelhöferová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10477
Klíčová slova: Statistické metody;SPC;histogram;korelační diagram;Paretova analýza;Paretův diagram;regulační diagram;ANOVA;statistická přejímka;Six Sigma;DMAIC;DMADV
Klíčová slova v dalším jazyce: Statistical methods;SPC;histogram;scatter plot;Pareto analysis;Pareto chart;control chart;ANOVA;statistical inspection;Six Sigma;DMAIC;DMADV
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami pro řízení procesů. V první části jsou popsány statistické metody (histogram, korelační závislost, Paretova analýza, regulační diagram, ANOVA, statistická přejímka). Následuje popis metody Six Sigma, která je založena na statistických metodách, a její využívané metodiky DMAIC a DMADV. Dále tato bakalářská práce obsahuje ukázkový proces s návrhy na zavedení statistických metod, jejich přínos a zhodnocení celého procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: My Bachelor´s thesis deals with statistical methods for process control. In first part there are described statistical methods (histogram, scatter plot, Pareto analysis, regulating chart, ANOVA, statistical inspection). It´s followed by Six Sigma´s description which is based on statistical methods and its used methodology DMAIC and DMADV. Thereinafter you can find exemplary process with plans to establish statistical methods, their contribution and analysis of the whole process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ondrej_Lenk.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053709_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053709_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053709_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10477

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.