Title: Použití statistických metod pro řízení procesů
Other Titles: Application of statistical methods for process control
Authors: Lenk, Ondřej
Advisor: Maříková, Veronika
Referee: Winkelhöferová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10477
Keywords: Statistické metody;SPC;histogram;korelační diagram;Paretova analýza;Paretův diagram;regulační diagram;ANOVA;statistická přejímka;Six Sigma;DMAIC;DMADV
Keywords in different language: Statistical methods;SPC;histogram;scatter plot;Pareto analysis;Pareto chart;control chart;ANOVA;statistical inspection;Six Sigma;DMAIC;DMADV
Abstract: Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami pro řízení procesů. V první části jsou popsány statistické metody (histogram, korelační závislost, Paretova analýza, regulační diagram, ANOVA, statistická přejímka). Následuje popis metody Six Sigma, která je založena na statistických metodách, a její využívané metodiky DMAIC a DMADV. Dále tato bakalářská práce obsahuje ukázkový proces s návrhy na zavedení statistických metod, jejich přínos a zhodnocení celého procesu.
Abstract in different language: My Bachelor´s thesis deals with statistical methods for process control. In first part there are described statistical methods (histogram, scatter plot, Pareto analysis, regulating chart, ANOVA, statistical inspection). It´s followed by Six Sigma´s description which is based on statistical methods and its used methodology DMAIC and DMADV. Thereinafter you can find exemplary process with plans to establish statistical methods, their contribution and analysis of the whole process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Ondrej_Lenk.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
053709_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,06 kBAdobe PDFView/Open
053709_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,85 kBAdobe PDFView/Open
053709_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.