Název: Přídavné ztráty v nádobě transformátoru v nesouměrném režimu zatížení
Další názvy: Additional Losses in Transformer Tank for Non-Symmetrical Loads
Autoři: Kouba, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Zíka, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10478
Klíčová slova: transformátor;nesymetrické zatížení;přídavné ztráty;nádrž transformátoru;rozptylové ztráty;vířivé proudy;hloubka vniku
Klíčová slova v dalším jazyce: transformer;asymmetrical load;additional losses;transformer tank;stray losses;eddy current;skin depth
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce pojednává o vzniku a měření přídavných ztrát v nádobě transformátoru v různých zapojeních. Nejdříve v symetrickém zapojení do trojúhelníku, poté v nesymetrickém zapojení s odpojenou jednou či dvěma zátěžemi, poslední měření proběhlo naprázdno. V této práci jsou obsaženy základní informace o transformátoru, jeho principu a popis různých druhů transformátorů. Dále se v této práci popisuje nesymetrické zapojení transformátoru se základními výpočty. Celá třetí kapitola je určena ztrátám. Konec této práce pojednává o průběhu měření a jeho výsledcích.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with a creation and measurements of additional losses in the transformer tank in various connections. The first one was in the symmetrical delta connection, the second one was in the asymmetrical connection in which were one or two loads disconnected and the last measurement was done without any connection (non-load connection). My first aim was to introduce the basic information about the transformer, his principles and also the description of various types of transformers. My second aim was to describe the asymmetrical connections of the transformer with its basic calculations. The third part includes losses of the transformer and the last part of my thesis discusses the progress of the measurement and its results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kouba Jan Bakalarska prace 2013.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053711_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce299,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kouba_o.pdfPosudek oponenta práce611,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053711_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.