Title: Řídící jednotka systému detekce barvy s autokalibrací
Other Titles: The control unit of color detection system with autocalibration
Authors: Masák, Tomáš
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Fořt, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10480
Keywords: ATmega32;fotorezistor;LED dioda;RGB;rezistor;mikrokontrolér;detektor barvy;LCD displej;TCS3200-DB;autokalibrace;Eclipse
Keywords in different language: ATmega32;photoresistor;LED diode;RGB;resistor;microcontroller;color sensor;LCD display;TCS3200-DB;autocalibration;Eclipse
Abstract: V této bakalářské práci je popsána řídící jednotka systému detekce barvy s autokalibrací. Detektor barvy je složen z fotorezistoru, který je zapojen do série s rezistorem a RGB diody s předřadnými rezistory. Systém snímá předmět, a poté určí jeho barvu. Jedná se o základní barvy, tedy červenou, modrou a zelenou. Celý systém je řízen mikrokontrolérem ATmega32, naprogramovaným v jazyce C. Autokalibrace napomáhá k lepší funkčnosti systému a je součástí programu v mikrokontroléru. Celý systém je součástí dalšího hardwaru, který je plně automatizován.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a description of control unit of colour detection system with auto-calibration. The detector of colours is composed of a photoresistor which is connected in series with a resistor and RGB LEDs with ballast resistors. The system scans the object, and then determines its colour. There are three basic colours, namely red, blue and green. The whole system is controlled by microcontroller ATmega32 which is programmed in C. Auto-calibration helps to better functioning of the system and is also a part of the program in the microcontroller. The whole system is a part of the additional hardware which is fully automatized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MasakTomas.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
053716_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,87 kBAdobe PDFView/Open
053716_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,64 kBAdobe PDFView/Open
053716_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.