Název: Řídící jednotka systému detekce barvy s autokalibrací
Další názvy: The control unit of color detection system with autocalibration
Autoři: Masák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Oponent: Fořt, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10480
Klíčová slova: ATmega32;fotorezistor;LED dioda;RGB;rezistor;mikrokontrolér;detektor barvy;LCD displej;TCS3200-DB;autokalibrace;Eclipse
Klíčová slova v dalším jazyce: ATmega32;photoresistor;LED diode;RGB;resistor;microcontroller;color sensor;LCD display;TCS3200-DB;autocalibration;Eclipse
Abstrakt: V této bakalářské práci je popsána řídící jednotka systému detekce barvy s autokalibrací. Detektor barvy je složen z fotorezistoru, který je zapojen do série s rezistorem a RGB diody s předřadnými rezistory. Systém snímá předmět, a poté určí jeho barvu. Jedná se o základní barvy, tedy červenou, modrou a zelenou. Celý systém je řízen mikrokontrolérem ATmega32, naprogramovaným v jazyce C. Autokalibrace napomáhá k lepší funkčnosti systému a je součástí programu v mikrokontroléru. Celý systém je součástí dalšího hardwaru, který je plně automatizován.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a description of control unit of colour detection system with auto-calibration. The detector of colours is composed of a photoresistor which is connected in series with a resistor and RGB LEDs with ballast resistors. The system scans the object, and then determines its colour. There are three basic colours, namely red, blue and green. The whole system is controlled by microcontroller ATmega32 which is programmed in C. Auto-calibration helps to better functioning of the system and is also a part of the program in the microcontroller. The whole system is a part of the additional hardware which is fully automatized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_MasakTomas.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053716_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053716_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053716_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.