Title: Řízení nákladů v oblasti elektrotechnické výroby
Other Titles: Management of electrical costs in manufacturing
Authors: Čechura, Richard
Advisor: Maříková, Veronika
Referee: Winkelhöferová, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10481
Keywords: řízení nákladů;moderní metody;zdroje;nákladové objekty;příčiny;aktivity;rozpočetnictví;activity-based cost managment;acitivity-based budgeting;beyond budgeting;zero-based budgeting
Keywords in different language: cost management;modern methods;resources;cost objects;causes;activities;budgeting;activity-based cost managment;activity-based budgeting;beyond budgeting;zero-based budgeting
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v oblasti elektrotechnické výroby. Práce popisuje proč je řízení nákladů důležité pro podniky. Jsou zde rozebrány principy vybraných moderních metod řízení nákladů, popis jejich implementace a porovnání s tradičním způsobem. Poslední částí práce se týká firmy vyrábějící rozváděče, kde jsou porovnávány náklady současného stavu s náklady po odebírání levnějšího materiálu od nových subdodavatelů.
Abstract in different language: The bachelor theses is focused on cost management in the field of electronic production. We analyze why is it so important for manufacturers to manage the costs. This work deals with the principles of modern methods of cost management, the description of their implementation and the comparison to the classic method. The last part of this paper is about a company that produces switchboards, and the present costs are being compared to the costs after the cheaper material from the new subcontractors has been taken away.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Richard Cechura_Rizeni nakladu v elektrotechnicke vyrobe.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
053717_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,65 kBAdobe PDFView/Open
053717_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,08 kBAdobe PDFView/Open
053717_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.