Název: Řízení nákladů v oblasti elektrotechnické výroby
Další názvy: Management of electrical costs in manufacturing
Autoři: Čechura, Richard
Vedoucí práce/školitel: Maříková, Veronika
Oponent: Winkelhöferová, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10481
Klíčová slova: řízení nákladů;moderní metody;zdroje;nákladové objekty;příčiny;aktivity;rozpočetnictví;activity-based cost managment;acitivity-based budgeting;beyond budgeting;zero-based budgeting
Klíčová slova v dalším jazyce: cost management;modern methods;resources;cost objects;causes;activities;budgeting;activity-based cost managment;activity-based budgeting;beyond budgeting;zero-based budgeting
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řízení nákladů v oblasti elektrotechnické výroby. Práce popisuje proč je řízení nákladů důležité pro podniky. Jsou zde rozebrány principy vybraných moderních metod řízení nákladů, popis jejich implementace a porovnání s tradičním způsobem. Poslední částí práce se týká firmy vyrábějící rozváděče, kde jsou porovnávány náklady současného stavu s náklady po odebírání levnějšího materiálu od nových subdodavatelů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses is focused on cost management in the field of electronic production. We analyze why is it so important for manufacturers to manage the costs. This work deals with the principles of modern methods of cost management, the description of their implementation and the comparison to the classic method. The last part of this paper is about a company that produces switchboards, and the present costs are being compared to the costs after the cheaper material from the new subcontractors has been taken away.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Richard Cechura_Rizeni nakladu v elektrotechnicke vyrobe.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053717_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053717_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053717_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10481

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.