Název: Štíhlá výroba a její vliv na řízení podniku
Další názvy: Lean manufacturing and its influences to business management
Autoři: Brada, Viktor
Vedoucí práce/školitel: Winkelhöferová, Martina
Oponent: Maříková, Veronika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10483
Klíčová slova: štíhlá výroba;just in time;kanban;Jidoka;TPS;TPM
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;just in time;kanban;Jidoka;TPS;TPM
Abstrakt: Práce obsahuje popis a charakteristiku tradiční výroby, jejích metod a nástrojů. Dále se práce zabývá štíhlou výrobou, metodami a nástroji používanými k realizaci štíhlé výroby a její vliv na řízení podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a description of the characteristics of traditional manufacturing, its methods and instruments. The thesis deals with lean manufacturing methods and tools used to implement lean manufacturing and its impact on business management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Viktor_Brada_Stihla vyroba_a_jeji_vliv_na_rizeni_podniku.pdfPlný text práce634,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053723_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053723_oponent.pdfPosudek oponenta práce268,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053723_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10483

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.