Název: Technologie generátorů pro větrné elektrárny
Další názvy: Generator Technology for Wind Turbines
Autoři: Poláček, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Řezáček, Petr
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10484
Klíčová slova: energie větru;generátor;větrné elektrárny;obnovitelné zdroje;generátory větrných elektráren;větrná energetika
Klíčová slova v dalším jazyce: energy of wind;generator;wind powerplant;renewable resources;generators of wind powerplant;wind energetics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí postavení větrné energetiky od jejích počátků až do současnosti a popisuje základní typy, výkony a provedení generátorů větrných elektráren. V první části se tato práce zaobírá historií větrných elektráren a vývojem jejich parametrů. V druhé části textu se zabývá typy generátorů větrných elektráren, jejich stručným popisem a je zde také nastíněn vývoj generátorů od 90. let po současnost. Ve třetí části textu jsou rozebrány 3 základní typy generátorů používané ve větrných elektrárnách od společností Enercon, VESTAS a Wikov. V poslední části textu se práce zaobírá možností přenesení větrné energetiky z pevniny na moře.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on historical and technical development of wind turbines and it describes basic types, wattages and designs of wind turbine generators. The first part deals with a historical development of wind turbines. In the second part this work deals with the concrete types of wind turbine generators, it briefly describes them and in this part is also a development of wind turbine generators from the 90s to the present. In the third part, there are three main types of wind turbine generators used by companies Enercon, VESTAS and Wikov, explained. In the last part of the text is briefly explained a posibility of wind turbines beeing moved from the land to the sea.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Technologie generatoru vetrnych elektraren.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053724_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053724_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053724_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.