Title: Technologie generátorů pro větrné elektrárny
Other Titles: Generator Technology for Wind Turbines
Authors: Poláček, Aleš
Advisor: Řezáček, Petr
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10484
Keywords: energie větru;generátor;větrné elektrárny;obnovitelné zdroje;generátory větrných elektráren;větrná energetika
Keywords in different language: energy of wind;generator;wind powerplant;renewable resources;generators of wind powerplant;wind energetics
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na shrnutí postavení větrné energetiky od jejích počátků až do současnosti a popisuje základní typy, výkony a provedení generátorů větrných elektráren. V první části se tato práce zaobírá historií větrných elektráren a vývojem jejich parametrů. V druhé části textu se zabývá typy generátorů větrných elektráren, jejich stručným popisem a je zde také nastíněn vývoj generátorů od 90. let po současnost. Ve třetí části textu jsou rozebrány 3 základní typy generátorů používané ve větrných elektrárnách od společností Enercon, VESTAS a Wikov. V poslední části textu se práce zaobírá možností přenesení větrné energetiky z pevniny na moře.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on historical and technical development of wind turbines and it describes basic types, wattages and designs of wind turbine generators. The first part deals with a historical development of wind turbines. In the second part this work deals with the concrete types of wind turbine generators, it briefly describes them and in this part is also a development of wind turbine generators from the 90s to the present. In the third part, there are three main types of wind turbine generators used by companies Enercon, VESTAS and Wikov, explained. In the last part of the text is briefly explained a posibility of wind turbines beeing moved from the land to the sea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technologie generatoru vetrnych elektraren.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFView/Open
053724_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,19 kBAdobe PDFView/Open
053724_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,99 kBAdobe PDFView/Open
053724_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce239,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.