Title: Točivé stroje a jejich izolační systémy
Other Titles: Rotating machines and their insulation systems
Authors: Turek, Miroslav
Advisor: Krpal, Ondřej
Referee: Souček, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10485
Keywords: točivý elektrický stroj;izolace;elektrická pevnost;rezistivita;permitivita;ztrátový činitel tg;VPI;Resin - Rich;plniva;pojiva;nosné materiály
Keywords in different language: rotating electrical machines;insulation;dielectric strength;resistivity;permittivity;dissipation factor tg;VPI;Resin - Rich;fillers;binders;core materials
Abstract: Bakalářská práce se věnuje izolačnímu systému točivých elektrických strojů. Práce pojednává o točivých elektrických strojích, jejich rozdělení, principy a konstrukcemi. Dále se věnuje vlastnostem izolačních materiálů (elektrická pevnost, rezistivita, relativní permitivita, dielektrické ztráty, ztrátový činitel tg?), popisuje výbojovou činnost vznikající u vedení strojů. Popisuje a porovnává hlavní výrobní technologie izolací točivých elektrických strojů Resin ? Rich a VPI a materiály použité pro jejich výrobu.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with insulation system of electrical rotating machines. The work discusses the rotating electrical machines, their classification, principles and structures. Further, the work deals with the properties of insulating materials (dielectric strength, resistivity, relative permittivity, dielectric loss, disipation factor tg?). The thesis describes the partial discharge activity in the machines machines. The work compares the main production technology of rotating electrical machines insulation - Resin - Rich and VPI and also materials which are used for their production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
turekm_bakalarska_prace_tocive_stroje_a_jejich_izolacni_systemy_complete.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
053725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,72 kBAdobe PDFView/Open
053725_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,32 kBAdobe PDFView/Open
Turek_obh.pdfPrůběh obhajoby práce453,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10485

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.