Název: Točivé stroje a jejich izolační systémy
Další názvy: Rotating machines and their insulation systems
Autoři: Turek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Krpal, Ondřej
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10485
Klíčová slova: točivý elektrický stroj;izolace;elektrická pevnost;rezistivita;permitivita;ztrátový činitel tg;VPI;Resin - Rich;plniva;pojiva;nosné materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: rotating electrical machines;insulation;dielectric strength;resistivity;permittivity;dissipation factor tg;VPI;Resin - Rich;fillers;binders;core materials
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje izolačnímu systému točivých elektrických strojů. Práce pojednává o točivých elektrických strojích, jejich rozdělení, principy a konstrukcemi. Dále se věnuje vlastnostem izolačních materiálů (elektrická pevnost, rezistivita, relativní permitivita, dielektrické ztráty, ztrátový činitel tg?), popisuje výbojovou činnost vznikající u vedení strojů. Popisuje a porovnává hlavní výrobní technologie izolací točivých elektrických strojů Resin ? Rich a VPI a materiály použité pro jejich výrobu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with insulation system of electrical rotating machines. The work discusses the rotating electrical machines, their classification, principles and structures. Further, the work deals with the properties of insulating materials (dielectric strength, resistivity, relative permittivity, dielectric loss, disipation factor tg?). The thesis describes the partial discharge activity in the machines machines. The work compares the main production technology of rotating electrical machines insulation - Resin - Rich and VPI and also materials which are used for their production.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
turekm_bakalarska_prace_tocive_stroje_a_jejich_izolacni_systemy_complete.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce255,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053725_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turek_obh.pdfPrůběh obhajoby práce453,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.