Title: Tvorba aplikací na platformě .net pro OS Android
Other Titles: Creating .net framework applications for Android OS
Authors: Malán, Jaroslav
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Vlášek, Jakub
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10486
Keywords: Mono for Android;Android;C#;Java;.NET prostředí;Xamarin;porovnání;mobilní aplikace;programování;objektově orientované programování
Keywords in different language: Mono for Android;Android;C#;Java;.NET Framework;Xamarin;comparation;mobile application;programming;object oriented programming
Abstract: Tato práce se zabývá základními principy tvorby mobilních aplikací pro systém Android. Popisuje všechny nezbytné kroky pro započetí tvorby aplikací v nativním jazyce Java i v jazyce C#. Srovnává zdrojové kódy s totožnou funkcí v rozdílných programovacích jazycích a zkoumá výhody a nedostatky, které plynou z použití projektu Mono for Android pro vývoj aplikací pro systém Android. Pomocí jednoduchých testů výpočetního i grafického výkonu je porovnána výkonnost aplikací napsaných v jazyce C# s jazykem Java.
Abstract in different language: This thesis deals with the basic priciples of creating mobile applications for Android. It describes all necessary steps to begin creating applications in native Java and in C#. It compares source codes with identical functions written in different programming languages and examines the andvantages and disadvantages that arose from the use of the project Mono for Android to develop applications for Android. Simple tests of computing and graphics performance are used to compare the efficiency of the applications written in C# and Java.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Jaroslav_Malan.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
053726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,61 kBAdobe PDFView/Open
053726_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,65 kBAdobe PDFView/Open
Malan_obh.pdfPrůběh obhajoby práce429,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.