Název: Tvorba aplikací na platformě .net pro OS Android
Další názvy: Creating .net framework applications for Android OS
Autoři: Malán, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Vlášek, Jakub
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10486
Klíčová slova: Mono for Android;Android;C#;Java;.NET prostředí;Xamarin;porovnání;mobilní aplikace;programování;objektově orientované programování
Klíčová slova v dalším jazyce: Mono for Android;Android;C#;Java;.NET Framework;Xamarin;comparation;mobile application;programming;object oriented programming
Abstrakt: Tato práce se zabývá základními principy tvorby mobilních aplikací pro systém Android. Popisuje všechny nezbytné kroky pro započetí tvorby aplikací v nativním jazyce Java i v jazyce C#. Srovnává zdrojové kódy s totožnou funkcí v rozdílných programovacích jazycích a zkoumá výhody a nedostatky, které plynou z použití projektu Mono for Android pro vývoj aplikací pro systém Android. Pomocí jednoduchých testů výpočetního i grafického výkonu je porovnána výkonnost aplikací napsaných v jazyce C# s jazykem Java.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the basic priciples of creating mobile applications for Android. It describes all necessary steps to begin creating applications in native Java and in C#. It compares source codes with identical functions written in different programming languages and examines the andvantages and disadvantages that arose from the use of the project Mono for Android to develop applications for Android. Simple tests of computing and graphics performance are used to compare the efficiency of the applications written in C# and Java.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Jaroslav_Malan.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053726_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053726_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Malan_obh.pdfPrůběh obhajoby práce429,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10486

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.