Název: Viskózní vlastnosti magnetických kapalin
Další názvy: Viscous Properties of Magnetic Liquids
Autoři: Ráb, Jan
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Kacerovský, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10488
Klíčová slova: magnetická kapalina;magnetoreologická kapalina;ferokapalina;nenewtonská kapalina;statická viskozita;dynamická viskozita
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic liquid;magnetorheological fluid;ferrofluid;non-newtonian fluid;static viscosity;dynamic viscosity
Abstrakt: Tato práce se zabývá viskózními vlastnostmi magnetických kapalin. V úvodní části jsou popsány obecné vlastnosti magnetických kapalin, jejich složení, výroba a využití v praxi. V další části je vysvětlen pojem viskozita. V poslední části jsou prakticky ověřeny teoretické poznatky o viskozitě magnetických kapalin
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the viscous features of the magnetic fluids. General features of the magnetic fluids, their composition and their practical application are described in the first part. The viscosity is explained in the next part. In the last part there are practical provings of the theoretical knowledge about viscosity of the magnetic fluids
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_ Rab_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053728_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053728_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053728_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.