Title: Viskózní vlastnosti magnetických kapalin
Other Titles: Viscous Properties of Magnetic Liquids
Authors: Ráb, Jan
Advisor: Polcar, Petr
Referee: Kacerovský, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10488
Keywords: magnetická kapalina;magnetoreologická kapalina;ferokapalina;nenewtonská kapalina;statická viskozita;dynamická viskozita
Keywords in different language: magnetic liquid;magnetorheological fluid;ferrofluid;non-newtonian fluid;static viscosity;dynamic viscosity
Abstract: Tato práce se zabývá viskózními vlastnostmi magnetických kapalin. V úvodní části jsou popsány obecné vlastnosti magnetických kapalin, jejich složení, výroba a využití v praxi. V další části je vysvětlen pojem viskozita. V poslední části jsou prakticky ověřeny teoretické poznatky o viskozitě magnetických kapalin
Abstract in different language: This thesis describes the viscous features of the magnetic fluids. General features of the magnetic fluids, their composition and their practical application are described in the first part. The viscosity is explained in the next part. In the last part there are practical provings of the theoretical knowledge about viscosity of the magnetic fluids
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_ Rab_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
053728_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,57 kBAdobe PDFView/Open
053728_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,97 kBAdobe PDFView/Open
053728_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.