Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová, Miloslava
dc.contributor.authorHanzlíček, Michal
dc.contributor.refereeKlor, Tomáš
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:42Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:42Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-06
dc.identifier53730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10490
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na vznik vyšších harmonických proudů v napájecích sítích, jejich popisem a vyhodnocením, dále teoreticky popisuje jejich hlavní zdroje, působení na ostatní elektrické zařízení, jejich minimalizaci a jejich měření pomocí analyzátoru kvality elektrické energie. Nastiňuje základy harmonické analýzy, výpočty výkonů neharmonických průběhů a výpočet celkového činitele zkreslení. Nakonec je zde přiložena knihovna průběhů typických domácích, nebo kancelářských spotřebičů.cs
dc.format44 s.(47 823 znaků)20 s.(6498)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyhodnocení vyšších harmonických proudůcs
dc.subjectusměrňovačecs
dc.subjectměničcs
dc.subjectzdroje vyšších harmonických proudůcs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectčinitel harmonického zkreslení THDcs
dc.titleVyhodnocení proudů spotřebičů používaných v domácnostech, kancelářích a průmyslucs
dc.title.alternativeAnalysis of currents of household, office and industrial equipmentsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the creation of harmonics currents in power systems, their description and evaluation. It describes harmonics current sources, their effect to other electrical appliances and their minimization and measurement by a power Quality Analyzer. The thesis also describes the basis of harmonic analysis and calculations of power of the non-harmonics waveforms and total harmonic distortion. The thesis also contains an illustration of typical waveforms of home or office appliances.en
dc.subject.translatedevaluation of harmonics currenten
dc.subject.translatedrectifiersen
dc.subject.translatedsources of harmonics currenten
dc.subject.translatedharmonics analysisen
dc.subject.translatedpoweren
dc.subject.translatedtotal harmonics distortionen
dc.subject.translatedinverteren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_michal_hanzlicek_2013.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
053730_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce460,25 kBAdobe PDFView/Open
053730_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,22 kBAdobe PDFView/Open
053730_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.