Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFreisleben, Jaroslavcs
dc.contributor.authorStuna, Jakubcs
dc.contributor.refereeŘeboun, Jancs
dc.date.accepted2013-06-24cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:40Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:40Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-06cs
dc.identifier53731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10491
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce podává přehled o léčebné metodě zvané fotodynamická terapie. Je zde krátce popsán princip této léčebné metody, její historický vývoj a souhrn výhod a nevýhod tohoto terapeutického procesu. Dále jsou v práci popsány obecné vlastnosti fotosenzitizérů a též někteří jejich zástupci využívaní v medicíncké praxi. Následující část je pak věnována stručnému popisu LED diody, která se zdá být velmi perspektivní pro využití ve fotodynamické terapii. V závěru se autor pokusil o nalezení vhodných LED diod pro určité fotosenzitizéry a jejich následné vzájemné srovnání.cs
dc.format57 s. (71 562 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectfotodynamická terapiecs
dc.subjectfotodynamická diagnostikacs
dc.subjectfotosenzitizércs
dc.subjectsingletový kyslíkcs
dc.subjectvlnová délkacs
dc.subjectelektromagnetické zářenícs
dc.subjectfotoncs
dc.subjectLED diodacs
dc.titleVýkonové LED diody pro fotodynamickou terapiics
dc.title.alternativeHigh-brightness LED emitters for photodynamic therapyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis gives an overview of a treatment method called photodynamic therapy. It includes a brief description of the principles of this method, its historical evolution and a summary of the advantages and disadvantages of this therapeutic process. Furthermore,my work deals with the characteristics of photosensitizers and some of their examples used in medical practice. The following part is focused on a brief description of the LED, which seems promising for photodynamic therapy purposes. In conclusion, my aim is to find LEDs which are suitable for certain photosensitizers and to compare them.en
dc.subject.translatedphotodynamic therapyen
dc.subject.translatedphotodynamic diagnosisen
dc.subject.translatedphotosensitizeren
dc.subject.translatedsinglet oxygenen
dc.subject.translatedwavelengthen
dc.subject.translatedelectromagnetic radiationen
dc.subject.translatedphotonen
dc.subject.translatedLED diodeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stunaj.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
053731_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce256,33 kBAdobe PDFView/Open
053731_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,32 kBAdobe PDFView/Open
053731_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10491

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.