Název: Vysokonapěťové generátory
Další názvy: High voltage generators
Autoři: Novotný, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Řezáček, Petr
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10494
Klíčová slova: generátor;vysokonapěťový generátor;transformátor;stator;rotor
Klíčová slova v dalším jazyce: generator;high voltage generator;transformer;stator;rotor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je rešerše o generátorech. Konkrétně se jedná o generátor s blokovým transformátorem a vysokonapěťové generátory. Práce obsahuje popis generátorů, stavbu, princip funkce, popis rozdílů mezi zmíněnými dvěma typy a shrnutí výhod a nevýhod vysokonapěťových generátorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelors?s theses is a search about generators. Namely about the generator with block transformer and high-voltage generators. The theses contains description of the generators, construction, function principle, description of the differences between the mentioned two types and a summary of pros and cons of high-voltage generators.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vysokonapetove-generatory.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053734_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053734_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053734_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10494

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.