Title: Vysokonapěťové generátory
Other Titles: High voltage generators
Authors: Novotný, Ondřej
Advisor: Řezáček, Petr
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10494
Keywords: generátor;vysokonapěťový generátor;transformátor;stator;rotor
Keywords in different language: generator;high voltage generator;transformer;stator;rotor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je rešerše o generátorech. Konkrétně se jedná o generátor s blokovým transformátorem a vysokonapěťové generátory. Práce obsahuje popis generátorů, stavbu, princip funkce, popis rozdílů mezi zmíněnými dvěma typy a shrnutí výhod a nevýhod vysokonapěťových generátorů.
Abstract in different language: The bachelors?s theses is a search about generators. Namely about the generator with block transformer and high-voltage generators. The theses contains description of the generators, construction, function principle, description of the differences between the mentioned two types and a summary of pros and cons of high-voltage generators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysokonapetove-generatory.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
053734_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,74 kBAdobe PDFView/Open
053734_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,66 kBAdobe PDFView/Open
053734_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce242,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.