Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPreuss, Petr
dc.contributor.authorKovarovič, Jan
dc.contributor.refereeHamar, Roman
dc.date.accepted2013-06-24
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:45Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53735
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10495
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce popisuje jednotlivé součásti měřícího pracoviště a jejich funkci. Dále je věnována pozornost programovaní PLC, konkrétně v jazyce Simple3. V práci je také popsána konstrukce měřícího pracoviště.cs
dc.format35 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectměřící pracovištěcs
dc.subjectservomotorcs
dc.subjectfrekvenční měničcs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectřízení motorucs
dc.subjectprogramování PLCcs
dc.subjectSimple3cs
dc.titleVytvoření měřicího pracoviště s frekvenčním měničem, PLC a převodovkou MODACT pro výukucs
dc.title.alternativeCreation of measuring workplace with frequency converter, PLC and gear unit MODACT for educationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis describes individual parts of the measuring workplace and their function. Attention is also paid to the PLC programming, specifically in the language Simple3. The thesis also describes the design and construction of the workplace.en
dc.subject.translatedmeasuring workplaceen
dc.subject.translatedservomotoren
dc.subject.translatedfrequency converteren
dc.subject.translatedPLCen
dc.subject.translatedmotor controlen
dc.subject.translatedPLC programmingen
dc.subject.translatedSimple3en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Kovarovic - Bakalarska Prace.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
053735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,33 kBAdobe PDFView/Open
053735_oponent.pdfPosudek oponenta práce454,2 kBAdobe PDFView/Open
053735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce170,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.