Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMajer, Viktor
dc.contributor.authorVávrovský, Jaroslav
dc.contributor.refereeVeleba, Jan
dc.date.accepted2013-06-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:46Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:46Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-07
dc.identifier53737
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10496
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na možnosti vytápění objektu pomocí sluneční energie. Studie se zabývá i průzkumem trhu v oblasti zařízení na přitápění pomocí solárního zařízení. Ve vzorovém objektu je navrženo solární zařízení na přitápění a ohřev TUV. Zároveň práce hodnotí vybrané druhy solárních zařízení z ekonomického a energetického hlediska.cs
dc.format34 s. (35 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSolární kolektorcs
dc.subjectsolární energiecs
dc.subjectohřev vodycs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectprůzkum trhucs
dc.titleVyužití solární energie pro vytápění budovcs
dc.title.alternativeHeating of Building with Solar Energyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the possibility of using the solar energy for building heating. It also deals with market research aimed at the equipment field usable for heating by solar power. Solar powered system for heating and water warming has been designed as a model object. My thesis also evaluates the selected types of solar installations from economical and energetic point of view.en
dc.subject.translatedSolar colectoren
dc.subject.translatedsolar energyen
dc.subject.translatedwater warmingen
dc.subject.translatedheatingen
dc.subject.translatedmarket researchen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavrovsky Jaroslav - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
053737_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,22 kBAdobe PDFView/Open
053737_oponent.pdfPosudek oponenta práce496,16 kBAdobe PDFView/Open
053737_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.