Název: Vzdálený monitoring životních funkcí pacienta s využitím GSM modulů na platformě Java ME - IMP-NG
Další názvy: Remote monitoring of patient vital signs using GSM modules based on Java ME - IMP-NG platform
Autoři: Brynda, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kropík, Petr
Oponent: Šroubová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10500
Klíčová slova: GSM modul;Cinterion;TC65;Java;monitoring životních funkcí;saturace krve;teplota;puls;GPRS;MySQL;PHP;JavaScript;HTML
Klíčová slova v dalším jazyce: GSM module;Cinterion;TC65;Java;monitoring life functions;blood saturation;temperature;puls;GPRS;MySQL;PHP;JavaScript;HTML
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring životních funkcí pacienta s využitím GSM modulů na platformě Java ME - IMP-NG.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on monitoring patient's life functions using GSM modules on platform Java ME - IMP-NG.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka - Tomas Brynda.pdfPlný text práce528,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053741_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053741_oponent.pdfPosudek oponenta práce370,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053741_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10500

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.