Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSkala, Bohumilcs
dc.contributor.authorPikous, Jancs
dc.contributor.refereeNekolný, Lukášcs
dc.date.accepted2013-06-26cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:50Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:50Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-27cs
dc.identifier53742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10501
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na měření záběrného momentu asynchronního motoru v závislosti na symetrickém i nesymetrickém napájecím napětí a porovnání výsledků měření při symetrickém napětí se simulací v prostředí MATLAB. V teoretické části je stručně charakterizován princip asynchronního motoru, jsou popsány parametry, na kterých závisí záběrný moment asynchronního motoru, a jsou uvedeny metody jeho měření. V praktické části této práce jsou na základě uskutečněných měření identifikovány parametry náhradního schématu asynchronního motoru, na jejichž základě byla v prostředí MATLAB provedena simulace velikosti záběrného momentu v závislosti na symetrickém napájecím napětí. Pro zjištění vlivu nesymetrie napájecího napětí na záběrný moment asynchronního motoru je pro srovnání provedeno i měření při zapojení různých rezistorů do série s jednou statorovou fází.cs
dc.format50 s.+ 6 s. příloh (61 874 z.)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttřífázový asynchronní motorcs
dc.subjectzáběrný moment asynchronního motorucs
dc.subjectnáhradní schémacs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.subjectvýpočet parametrů náhradního schématucs
dc.subjectzávislost záběrného momentu na napájecím napětícs
dc.titleZáběrný moment asynchronního motorucs
dc.title.alternativeStarting torque of the asynchronous machineen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis is aimed at measuring of the starting torque of an induction motor in dependency on the symmetric and asymmetric supply voltage and comparison of the results of symmetrical voltage measurements with a simulation in MATLAB. In the theoretical part there is described the principle of an induction motor, there are described the parameters that influence the induction motor starting torque and the methods of its measurement. In the practical part of this thesis there are identified equivalent circuit parameters of the induction motor based on the performed measurements. The simulation of the starting torque of the induction motor in MATLAB was done based on the determined parameters of the equivalent circuit. A measurement with various resistors in series with one stator phase was done in order to determine the effect of voltage unbalance on induction motor starting torque.en
dc.subject.translatedthree-phase induction motoren
dc.subject.translatedinduction motor starting torqueen
dc.subject.translatedequivalent circuiten
dc.subject.translatedcalculation of equivalent circuit parametersen
dc.subject.translatedspeed-torque characteristicen
dc.subject.translateddependency of starting torque on supply voltageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Pikous.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
053742_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,31 kBAdobe PDFView/Open
053742_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,95 kBAdobe PDFView/Open
053742_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.