Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrpal, Ondřej
dc.contributor.authorWohlrab, Robin
dc.contributor.refereeSvoboda, Michal
dc.date.accepted2013-06-25
dc.date.accessioned2014-02-06T13:02:50Z-
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:02:50Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-04
dc.identifier53744
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10502
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje způsobům minimalizace částečných výbojů ve vinutí vysokonapěťových točivých strojů. V úvodu se práce zaměřuje na velké synchronní stroje, kde se s touto výbojovou činnosti běžně setkáváme. Další kapitoly pojednávají o teoretickém popisu částečných výbojů a o jejich následné minimalizaci. V závěru práce jsou popsány vodivé a polovodivé ochrany proti částečným výbojům společnosti VonRoll a srovnání s konkurenčními společnostmi zabývajícími se eliminací částečných výbojů.cs
dc.format49 s. (57 762 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSynchronní strojcs
dc.subjectizolační systémcs
dc.subjectvodivé ochranycs
dc.subjectpolovodivé ochranycs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.titleZpůsoby minimalizace částečných výbojů u vinutí točivých strojůcs
dc.title.alternativeWays to minimize of partial discharges in rotating machines windingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis is devoted to ways of minimizing partial discharges in high-voltage windings of rotating machines. At the beginning, the work focuses on large synchronous machines where is this dicharge activity usual. Other chapters deal with the theoretical description of the partial discharges and subsequent minimization. The conclusion describes conductive and semiconductive protection agains partial discharges of VonRoll and contains also a comparison with competing companies involved in the elimination of partial discharges.en
dc.subject.translatedSynchronous machineen
dc.subject.translatedinsulating systémen
dc.subject.translatedconductive coatingen
dc.subject.translatedsemiconductive coatingen
dc.subject.translatedwindingen
dc.subject.translatedpartial dischargesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zpusoby minimalizace castecnych vyboju u vinuti tocivych stroju Robin Wohlrab.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
053744_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,75 kBAdobe PDFView/Open
053744_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,2 kBAdobe PDFView/Open
053744_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.