Název: Přínosy síťování polymerních směsí pro kabelový průmysl
Další názvy: Benefits of Cross-linking of Polymers Compounds for Cable Industry
Autoři: Plzák, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Nejdl, Radek
Oponent: Čermák, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10503
Klíčová slova: síťované polymery;kabel;XLPE;radiační síťování;VARPREN;RADOX;síťovací činidla;aktivátory;příčné vazby;gel;sol;urychlovače síťování;síťování peroxidy;síťování radiačním zářením;síťování silany;monosil;sioplas;dry-silane
Klíčová slova v dalším jazyce: cross-linked polymers;cable;XLPE;radiation cross-linking;VARPREN;RADOX;cross-linking agents;activators;cross-linking;gel;sol;accelerators of cross-linking;cross-linking by peroxide;cross-linking by silane;monosil;sioplas;dry-silane
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na výhody síťování polymerních směsí s využitím pro kabelový průmysl. Jsou zde popsány polymery, které se pro tyto operace používají a také jsou zde popsány jednotlivé síťovací metody. Tyto metody jsou mezi sebou porovnány a výsledkem práce je celkové zhodnocení, přínosy, výhody a nevýhody síťování polymerů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work is focused on benefits of cross-linked polymers used in the cable industry. The most used materials for wire insulation and cable sheathing are mentioned. This work deals with different cross-linking methods and describes cross-linking process. These methods are compared and the final evaluation provides information about contributions, advantages and disadvantages of cross-linking of polymers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_PLZAK_PAVEL.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053954_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053954_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053954_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.