Title: Přínosy síťování polymerních směsí pro kabelový průmysl
Other Titles: Benefits of Cross-linking of Polymers Compounds for Cable Industry
Authors: Plzák, Pavel
Advisor: Nejdl, Radek
Referee: Čermák, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10503
Keywords: síťované polymery;kabel;XLPE;radiační síťování;VARPREN;RADOX;síťovací činidla;aktivátory;příčné vazby;gel;sol;urychlovače síťování;síťování peroxidy;síťování radiačním zářením;síťování silany;monosil;sioplas;dry-silane
Keywords in different language: cross-linked polymers;cable;XLPE;radiation cross-linking;VARPREN;RADOX;cross-linking agents;activators;cross-linking;gel;sol;accelerators of cross-linking;cross-linking by peroxide;cross-linking by silane;monosil;sioplas;dry-silane
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na výhody síťování polymerních směsí s využitím pro kabelový průmysl. Jsou zde popsány polymery, které se pro tyto operace používají a také jsou zde popsány jednotlivé síťovací metody. Tyto metody jsou mezi sebou porovnány a výsledkem práce je celkové zhodnocení, přínosy, výhody a nevýhody síťování polymerů.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on benefits of cross-linked polymers used in the cable industry. The most used materials for wire insulation and cable sheathing are mentioned. This work deals with different cross-linking methods and describes cross-linking process. These methods are compared and the final evaluation provides information about contributions, advantages and disadvantages of cross-linking of polymers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_PLZAK_PAVEL.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
053954_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce368,9 kBAdobe PDFView/Open
053954_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,24 kBAdobe PDFView/Open
053954_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce189,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.