Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Objekt pro zemědělství - stáje pro koně
Další názvy: Design of the building and preparation of project documentation Property the object for agriculture - horse stables
Autoři: Drozdek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Lukášová, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10529
Klíčová slova: Stáje pro koně;POROTHERM;statický výpočet;projektová dokumentace;výčep;MIAKO
Klíčová slova v dalším jazyce: Stables;POROTHERM;statistical calculation;project documentation;bar;MIAKO
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení novostavby stájí pro koně se zázemím a výčepem, Ašská ulice 8, Hazlov 351 32. Dále se zabývá orientačním statickým výpočtem a tepelným posouzením tohoto objektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is focusing on processing simplified project documentation for new building permission of stables with base and bar, Ašská street 8, Hazlov, 351 32. Then is aimed at orientational statistical calculations and heat evaluation of this project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Martin Drozdek.pdfPlný text práce18,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drozdek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce524,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drozdek_oponent.pdfPosudek oponenta práce625,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drozdek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce204,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10529

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.