Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLišková, Libušecs
dc.contributor.authorBalounová, Alžbětacs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:45Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:45Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-26cs
dc.identifier43289cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10534
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá různými typy učebních stylů a učebních metod. Teoreticky popisuje osobu učitele, jednotlivé učební styly podle dělení na autoritativní, demokratický, liberální, byrokratický, patriarchální a anti-autokratický přístup. Zmíněno je také dělení podle Jeremyho Harmera založeno na rolích učitele během vyučování. Teoreticky také popisuje různé výukové metody podle charakteru poznávacích činností a podle zdroje a druhu poznání. To vše s odkazem na několik významných metodických prací za použití pedagogického slovníku a několika online slovníků. Práce se věnuje jednotlivým učitelům Harryho Pottera. Cílem je zjistit, jestli oblíbení a neoblíbení učitelé mohou být rozlišováni podle rozdílných učebních stylů a metod. Rozbor jednotlivých učitelů se zaměřuje na jejich vzhled, vyučovací předmět, učební styl s ohledem na osobnost učitele a na roli učitele během hodiny, metody výuky podle poznávacích činností a podle zdroje a druhu poznání. Práce se zabývá oblíbeností učitelů z pohledu Harryho Pottera.cs
dc.format61 s. (139 169 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectHarry Pottercs
dc.subjectHogwartscs
dc.subjectvyučovací stylcs
dc.subjectvyučovací metodacs
dc.subjectučitelova rolecs
dc.subjectdohlížitelcs
dc.subjectoblíbenostcs
dc.titleUčitelé Harryho Pottera: jejich vyučovací styl a přístup ke studentůmcs
dc.title.alternativeTeachers of Harry Potter: their teaching style and attitudes to studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with various types of attitudes to students and teaching methods. It discusses teacher?s personality, teaching styles and teaching methods. The teaching styles are divided into an autocratic, democratic, liberal, bureaucratic, patriarchal, and anti-autocratic teaching style. Jeremy Harmer?s classification of various roles the teacher adopts is mentioned as well. It also theoretically describes different teaching methods based on cognitive activities and a source and kind of cognition, all with reference to works published by various methodologists and to a pedagogical dictionary and several online versions of dictionaries. The thesis deals with particular teachers of Harry Potter. The aim of the thesis is to examine whether the popular and unpopular teachers can be distinguished by different teaching styles and methods. Teachers? analysis describes the teachers? appearance, the subjects, the teaching styles with respect to teachers? personalities and their roles during educational process, the teaching methods based on cognitive activities and a source and kind of cognition. The thesis deals with teachers? popularity from Harry Potter?s point of view.en
dc.subject.translatedHarry Potteren
dc.subject.translatedHogwartsen
dc.subject.translatedteaching styleen
dc.subject.translatedteaching methoden
dc.subject.translatedteacher´s roleen
dc.subject.translatedcontrolleren
dc.subject.translatedpopularityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce422,04 kBAdobe PDFView/Open
Balounova V.pdfPosudek vedoucího práce92,08 kBAdobe PDFView/Open
Balounova O.pdfPosudek oponenta práce136,17 kBAdobe PDFView/Open
Balounova.pdfPrůběh obhajoby práce39,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.