Title: Problémy ve vyučování anglické konverzace dospělých studentů
Other Titles: Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners
Authors: Matějček, Martin
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10535
Keywords: dospělý student;andragogika;komunikativní metoda;problémy ve výuce dospělých;komunikační dovednosti;problematické aspekty mluveného projevu;výukové strategie
Keywords in different language: adult learner;andragogy;communicative approach;difficulties in teaching adult learners;speaking skills;problematic aspects of spoken language;leaerning strategies
Abstract: Cílem diplomové práce s názvem Problémy ve vyučování anglické konverzace dospělých studentů je shrnutí teoretických předpokladů ohledně výuky dospělých studentů včetně specifických rysů této výuky a obtíží, se kterými se dospělí studenti mohou potýkat, a porovnání těchto dat s informacemi sebranými za pomoci dotazníků. Výsledkem porovnání teorie s praxí jsou oblasti, ve kterých dochází ke shodě, ale také několik oblastí, ve kterých se praxe ukázala odlišná od teoretických předpokladů. Výsledky této práce mohou pomoci pedagogům, kteří se věnují výuce konverzace dospělých studentů, ale zároveň mohou pomoci i samotným dospělým studentům k pochopení možných obtíží, se kterými se mohou v průběhu studia potýkat. V závěru práce je nastíněno další možné rozšíření výzkumu o nové oblasti, které by mohly přinést další informace k této problematice.
Abstract in different language: The aim of the thesis called Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners is to summarize the theoretical assumptions about teaching adult learners including its specific aspects and difficulties adult learnerrs may meet while learning. The theory was compared with practical information gained via questionnaires. The results of this comparison are several areas which suppoert the theoretical assumptions. However, there appeared several areas which differ from the theory. The results of this thesis may help those who teach adult learners as well as it may help adult learners to udnerstand the difficulties they may face while learning English. In conclusion of this thesis, there are several areas for further research mentioned to collect new information related to this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.Martin Matejcek - Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Matejcek V.pdfPosudek vedoucího práce85,58 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek O.pdfPosudek oponenta práce121,96 kBAdobe PDFView/Open
Matejcek P.pdfPrůběh obhajoby práce38,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.