Název: Problémy ve vyučování anglické konverzace dospělých studentů
Další názvy: Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners
Autoři: Matějček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10535
Klíčová slova: dospělý student;andragogika;komunikativní metoda;problémy ve výuce dospělých;komunikační dovednosti;problematické aspekty mluveného projevu;výukové strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: adult learner;andragogy;communicative approach;difficulties in teaching adult learners;speaking skills;problematic aspects of spoken language;leaerning strategies
Abstrakt: Cílem diplomové práce s názvem Problémy ve vyučování anglické konverzace dospělých studentů je shrnutí teoretických předpokladů ohledně výuky dospělých studentů včetně specifických rysů této výuky a obtíží, se kterými se dospělí studenti mohou potýkat, a porovnání těchto dat s informacemi sebranými za pomoci dotazníků. Výsledkem porovnání teorie s praxí jsou oblasti, ve kterých dochází ke shodě, ale také několik oblastí, ve kterých se praxe ukázala odlišná od teoretických předpokladů. Výsledky této práce mohou pomoci pedagogům, kteří se věnují výuce konverzace dospělých studentů, ale zároveň mohou pomoci i samotným dospělým studentům k pochopení možných obtíží, se kterými se mohou v průběhu studia potýkat. V závěru práce je nastíněno další možné rozšíření výzkumu o nové oblasti, které by mohly přinést další informace k této problematice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis called Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners is to summarize the theoretical assumptions about teaching adult learners including its specific aspects and difficulties adult learnerrs may meet while learning. The theory was compared with practical information gained via questionnaires. The results of this comparison are several areas which suppoert the theoretical assumptions. However, there appeared several areas which differ from the theory. The results of this thesis may help those who teach adult learners as well as it may help adult learners to udnerstand the difficulties they may face while learning English. In conclusion of this thesis, there are several areas for further research mentioned to collect new information related to this topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.Martin Matejcek - Difficulties in teaching speaking skills to adult English learners.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejcek V.pdfPosudek vedoucího práce85,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejcek O.pdfPosudek oponenta práce121,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejcek P.pdfPrůběh obhajoby práce38,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10535

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.