Title: Problémy designu materiálů pro výuku jazyků
Other Titles: Design Issues in Language Testing Materials
Authors: Voláková, Miroslava
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10537
Keywords: design;testování jazyků;použitelnost;Gestalt;C.R.A.P.;validita;reliabilita;principy designu;vizuální analýza dokumentů
Keywords in different language: design;language testing;usability;Gestalt;C.R.A.P.;validity;reliability;design principles;visual analysis of documents
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá možným dopadem vizuálního designu jazykového testu na vnímání tohoto testu studenty. Práce poskytuje informace o základních pravidlech a zákonech designu, a dále rozebírá jejich využití v didaktickém testu anglického jazyka vytvořeného pro státní maturity. Cílem výzkumu prováděného pomocí testování použitelnosti bylo objevit chyby v designu a navrhnout jejich případná řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the possible impact of the visual design of a language test on students? perception of such a test. It provides information about the essential design rules and laws, and furthermore analyses their use in a didactic test in English created for the state school-leaving exam. The aim of the research carried out by means of usability testing was to find out design issues and suggest their possible solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MVolakova-thesis-final.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Volakova V.pdfPosudek vedoucího práce85,55 kBAdobe PDFView/Open
Volakova O.pdfPosudek oponenta práce91,16 kBAdobe PDFView/Open
Volakova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.