Název: Problémy designu materiálů pro výuku jazyků
Další názvy: Design Issues in Language Testing Materials
Autoři: Voláková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10537
Klíčová slova: design;testování jazyků;použitelnost;Gestalt;C.R.A.P.;validita;reliabilita;principy designu;vizuální analýza dokumentů
Klíčová slova v dalším jazyce: design;language testing;usability;Gestalt;C.R.A.P.;validity;reliability;design principles;visual analysis of documents
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá možným dopadem vizuálního designu jazykového testu na vnímání tohoto testu studenty. Práce poskytuje informace o základních pravidlech a zákonech designu, a dále rozebírá jejich využití v didaktickém testu anglického jazyka vytvořeného pro státní maturity. Cílem výzkumu prováděného pomocí testování použitelnosti bylo objevit chyby v designu a navrhnout jejich případná řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the possible impact of the visual design of a language test on students? perception of such a test. It provides information about the essential design rules and laws, and furthermore analyses their use in a didactic test in English created for the state school-leaving exam. The aim of the research carried out by means of usability testing was to find out design issues and suggest their possible solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MVolakova-thesis-final.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volakova V.pdfPosudek vedoucího práce85,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volakova O.pdfPosudek oponenta práce91,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volakova P.pdfPrůběh obhajoby práce42,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10537

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.