Title: Hry v knize Alenka v říši divů
Other Titles: Games in Alice´s Adventures in Wonderland
Authors: Humlová, Jana
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10546
Keywords: hry ve výuce anglického jazyka;hádanky;rýmy;abecední hry;soutěžní hry
Keywords in different language: games in ELT;riddles;rhymes;alphabet activities;competitive games
Abstract: Diplomová práce analyzuje hry v knize Alenka v říši divů a zabývá se využitím těchto her v jejich upravené verzi pro účely výuky anglického jazyka. Teoretická část pojednává o obecných rysech her ve školním prostředí, pravidlech jejich používání a jejich významu. Dále tato část uvádí pozitivní i negativní aspekty používání jazykových her ve výuce anglického jazyka. Kapitola rovněž představuje hry z knihy a popisuje upravené verze těchto her a jejich využití v hodinách anglického jazyka. Výzkumná část se skládá ze dvou částí. První část rozebírá hry v knize. Druhým cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou postoje studentů ke hraní her ve výuce obecně a zda uznávají obecné rysy a pravidla, které jsou charakteristické pro hry ve výuce anglického jazyka. Výsledky výzkumu jsou graficky znázorněny a doplněny komentáři. Závěrečná kapitola této práce představuje dopady výsledků výzkumu na učitelskou praxi.
Abstract in different language: This thesis deals with the games in Alice?s Adventures in Wonderland and the use of these games in their adapted version for the purposes of English language teaching. The theoretical part provides essential information about general features and rules of using games in school environment, highlights their importance, and discusses positive as well as negative aspects of using language games in ELT. It also introduces the games from the book and describes the adapted version of these games and their use in ELT. The research part consists of two sections. First, it analyses the games from the book. Then, its objective is to find out learners? attitude to the use of games in general and whether they acknowledge general features and rules that are characteristic for the use of games in ELT or whether they prefer games in the way they were performed in the book. The results of the research are illustrated by graphs and accompanied by commentaries. Finally, implications for teaching based on the results are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Humlova.pdfPlný text práce495,91 kBAdobe PDFView/Open
Humlova V.pdfPosudek vedoucího práce84,92 kBAdobe PDFView/Open
Humlova O.pdfPosudek oponenta práce125,39 kBAdobe PDFView/Open
Humlova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.