Název: Hry v knize Alenka v říši divů
Další názvy: Games in Alice´s Adventures in Wonderland
Autoři: Humlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10546
Klíčová slova: hry ve výuce anglického jazyka;hádanky;rýmy;abecední hry;soutěžní hry
Klíčová slova v dalším jazyce: games in ELT;riddles;rhymes;alphabet activities;competitive games
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje hry v knize Alenka v říši divů a zabývá se využitím těchto her v jejich upravené verzi pro účely výuky anglického jazyka. Teoretická část pojednává o obecných rysech her ve školním prostředí, pravidlech jejich používání a jejich významu. Dále tato část uvádí pozitivní i negativní aspekty používání jazykových her ve výuce anglického jazyka. Kapitola rovněž představuje hry z knihy a popisuje upravené verze těchto her a jejich využití v hodinách anglického jazyka. Výzkumná část se skládá ze dvou částí. První část rozebírá hry v knize. Druhým cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou postoje studentů ke hraní her ve výuce obecně a zda uznávají obecné rysy a pravidla, které jsou charakteristické pro hry ve výuce anglického jazyka. Výsledky výzkumu jsou graficky znázorněny a doplněny komentáři. Závěrečná kapitola této práce představuje dopady výsledků výzkumu na učitelskou praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the games in Alice?s Adventures in Wonderland and the use of these games in their adapted version for the purposes of English language teaching. The theoretical part provides essential information about general features and rules of using games in school environment, highlights their importance, and discusses positive as well as negative aspects of using language games in ELT. It also introduces the games from the book and describes the adapted version of these games and their use in ELT. The research part consists of two sections. First, it analyses the games from the book. Then, its objective is to find out learners? attitude to the use of games in general and whether they acknowledge general features and rules that are characteristic for the use of games in ELT or whether they prefer games in the way they were performed in the book. The results of the research are illustrated by graphs and accompanied by commentaries. Finally, implications for teaching based on the results are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jana Humlova.pdfPlný text práce495,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Humlova V.pdfPosudek vedoucího práce84,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Humlova O.pdfPosudek oponenta práce125,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Humlova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10546

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.