Title: Knihy Anne Fine zachycující děti z rozvedených nebo neúplných rodin
Other Titles: The bibliotherapeutic elements in Anne Fine´s books about children from divorced families
Authors: Parikrupová, Ivana
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10547
Keywords: rozvod;rozvedená rodina;nevlastní rodina;biblioterapie;bilioterapeutický proces;Anne Fine
Keywords in different language: divorce;divorced family;stepfamily;bibliotherapy;bibliotherapeutical process;Anne Fine
Abstract: Diplomová práce se zabývá biblioterapií zaměřenou na děti z rozvedených rodin. Vychází z psychologických poznatků a výzkumů tykajících se psychopatologických projevů, které se u dětí objevují jako důsledek rozvodu. Podrobněji se zabývá možností využití biblioterapie v rámci výuky anglického jazyka pro žáky vyšších tříd na druhém stupni základní školy. Praktická část zahrnuje selekci vhodných textů ve třech knihách Anne Fine. Výsledky výběru jsou doplněny rozborem textů, aby návrhy na potencionální využití plnily podmínky úspěsné terapie. V závěru práce je rozebrán význam užití biblioterapie v procesu vyrovnávání se s důsledky rozvodu na poli vzdělávání.
Abstract in different language: The thesis deals with bibliotherapy aimed at children from divorced families. Findings of this thesis are based on psychological observation a research oriented on psychological and emotional effects of the divorce. It is concerned with the research of Anne Fine books for lower-secondary pupils of elementary schools and their value in conduction bibliotherapy about divorce. The text excerpts are analysed in order to meet the subsequent stages of healing process that bibliotherapy suggest. Using carefully selected thematic books teachers can use literature to reach students experiencing difficult situations and cope with life´s challenges such is divorce.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Parikrupova Ivana P11N0140P.pdfPlný text práce588,33 kBAdobe PDFView/Open
Parikrupova V.pdfPosudek vedoucího práce99,56 kBAdobe PDFView/Open
Parikrupova O.pdfPosudek oponenta práce117,89 kBAdobe PDFView/Open
Parikrupova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.