Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHurtová, Danušecs
dc.contributor.authorHnátková, Terezacs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:31Z
dc.date.available2012-12-11cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:31Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-25cs
dc.identifier49273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10548
dc.description.abstractTato diplomová práce rozebírá a popisuje hlavní problémy a překážky v začlenění metody CLILu do hodin výuky Zeměpisu na druhém stupni základní školy v České republice.První část představuje metodiku hodin CLILu v teoretické rovině. Snažím se o vysvětlení užití obou jazyků, mateřského a cizího, během hodin CLILu.Dále představuji návrhy na řešení problematiky hodnocení, které je u této metody náročné a mnohdy kontroverzní téma.Cílem praktické části byl experiment, snaha zjistit, zda je možné při využití metody CLILu obsáhnout daná témata v plném rozsahu určeném školním vzdělávacím programem. Na závěr svého experimentu žáci vyplnili dotazník, na základě něhož jsem zjišťovala jejich postřehy a dojmy ze změny vyučovací metody.cs
dc.format87 s. (98 946 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectCLILcs
dc.subjectvýuka cizího jazykacs
dc.subjecthodnocení výukycs
dc.subjectvýuka zeměpisucs
dc.subjectkompetence CLIL učitelecs
dc.subjectkognitivní cílecs
dc.titleHlavní překážky v začleňování metody CLIL do výuky na II. stupni základních škol v České republicecs
dc.title.alternativeThe main difficulties in applying CLIL method on teaching in upper elementary school in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the main obstacles in applying and using Content and Language Integrated Learning method (CLIL) throughout the practice of teaching and learning in upper elementary school in the Czech Republic. The first part introduces CLIL methodology. The implications of CLIL are pictured from the learner´s as well as teacher´s perspective. Assessment strategies are introduced. In practical part I tried to validate feasibilty of applying CLIL and covering the given amount of Geography curriculum stated by the school educational program. The second part of experiment is to find out, through questionnaire, about pupil´s perception about CLIL.en
dc.subject.translatedCLILen
dc.subject.translatedforeign language teachingen
dc.subject.translatedassessmenten
dc.subject.translatedgeography teachingen
dc.subject.translatedcompetences of CLIL teachersen
dc.subject.translatedthinking skillsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T.Hnatkova DIPLOM.PRACE_CLIL_final.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Hnatkova V.pdfPosudek vedoucího práce147,06 kBAdobe PDFView/Open
Hnatkova O.pdfPosudek oponenta práce92,87 kBAdobe PDFView/Open
Hnatkova P.pdfPrůběh obhajoby práce38,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.