Název: Slovní hříčky v knize Alenka v říši divů
Další názvy: Puns in Alice's Adventures in Wonderland
Autoři: Turková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10555
Klíčová slova: jazykové hříčky;slovní hříčky;Alenka v říši divů;Lewis Carroll
Klíčová slova v dalším jazyce: wordplay;puns;Alice's Adventures in Wonderland;Lewis Carroll
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem slovních hříček v knize Alenka v říši divů od spisovatele známého pod pseudonymem Lewis Carroll. První část této práce se zabývá hlavními informacemi o kulturním a historickém pozadí, které čtenáři pomůžou lépe porozumět době, ve které byla kniha napsána. Další část je věnovaná obecným informacím o knize a o životě Lewise Carrolla. Práce představuje hlavní informace o slovních hříčkách, konkrétně o jejich původu, klasifikaci a jejich využití v anglicky psané literatuře. V další části jsou uvedeny jednotlivé příklady slovních hříček z knihy Alenka v říši divů, které jsou detailně analyzovány. Výzkumná část této práce se skládá z rozboru tří různých pracovních listů, které byly vyplněny skupinou studentů Pedagogické fakulty, Západočeské univerzity v Plzni. Výzkum se snaží odpovědět na dvě základní otázky týkající se schopnosti identifikovat jednotlivé příklady slovních hříček v daném text a schopnosti porozumět jejich významu a humorné stránce. Závěrem této práce je rozbor získaných výsledků a navržení dalšího možného výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of puns in Lewis Carroll?s book called Alice?s Adventures in Wonderland. Firstly, cultural and historical backgrounds are discussed and then general information about the book and its author are included. The thesis provides main information about puns, especially about their origin, classification and their use in English literature. To illustrate this topic, detailed analysis of individual examples from the book is made. The research part consists of analyzing three worksheet versions completed by the group of students in order to find out whether they are able to identify individual puns in the text and whether they can understand their meaning and humorous effect. Finally, the results of this research are discussed and they are complemented with suggestions for further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Kristyna Turkova.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova V.pdfPosudek vedoucího práce93,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova O.pdfPosudek oponenta práce144,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Turkova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10555

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.