Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHurtová, Danuše
dc.contributor.authorChocová, Lucie
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:40Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier49536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10556
dc.description.abstractDiplomová práce zkoumá Jazz Chants jako prostředek k výuce výslovnosti v angličtině na základní škole. Zjišťuje, zdali lze pomocí Jazz Chants dosáhnout toho, aby žáci zlepšili svoji výslovnost, konkrétně výslovnost hlásky /w/. Dále zjišťuje postoj žáků k Jazz Chants.cs
dc.format58 s. (81 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49536-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectangličtinacs
dc.subjectzákladní školycs
dc.subjectvýslovnostcs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectjazz chantscs
dc.subjectpozorovánícs
dc.subjectexperimentycs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectvyhodnocenícs
dc.titleVýuka výslovnosti pomocí Jazz Chants v angličtině na ZŠcs
dc.title.alternativeTeaching pronunciation using Jazz Chants in English at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the thesis Jazz Chants are explored as a tool for teaching pronunciation in English at elementary school. It aims to find out if Jazz Chants can help Czech elementary learners improve their pronunciation, specifically pronunciation of the phoneme /w/. Further the learners´ feeling about Jazz Chants is surveyed.en
dc.subject.translatedenglish languageen
dc.subject.translatedbasic schoolsen
dc.subject.translatedpronunciationen
dc.subject.translatedteachingen
dc.subject.translatedjazz chantsen
dc.subject.translatedobservationsen
dc.subject.translatedexperimentsen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedevaluationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lucie Chocova.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Chocova V.pdfPosudek vedoucího práce131,72 kBAdobe PDFView/Open
Chocova O.pdfPosudek oponenta práce96,14 kBAdobe PDFView/Open
Chocova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.