Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorSchlumpergerová, Irena
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:35Z
dc.date.available2012-01-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-26
dc.identifier49628
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10557
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahem teorie rozmanitých inteligencí a jazykových úkolů. Úvodní teoretická část poskytuje informace o Gardnerově teorii rozmanitých inteligencí a popisuje 7 základních typů intelligence: verbální, logicko-matematickou, hudební, prostorovou , tělesně-pohybovou, interpersonální a intrapersonální. Vysvětluje zavedení Gardnerovy teorie do oblasti vzdělávání s důrazem na jazykové vzdělávání. Výzkumná část obsahuje analýzu jazykových úkolů, které se objevují v pěti vzorových učebnicích anglického jazyka. Hlavní ideou práce je zjistit, zda a v jaké míře je zmiňovaných 7 typů intelligence začleněno do těchto úkolů. Výsledky výzkumu jsou poté interpretovány a vystaveny diskuzi. Závěrem práce jsou navrženy možné implikace výzkumu do praxe.cs
dc.format74 s. (124 259 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozmanité inteligencecs
dc.subjectjazykové úkolycs
dc.subjectučebnice anglického jazykacs
dc.subjectrozvoj rozmanitých inteligencícs
dc.titleRozmanité inteligence a jazykové úkolycs
dc.title.alternativeMultiple Intelligences and Language Tasksen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with multiple intelligences theory in relation to language tasks. The first part is focused on theoretical background. It provides information about Gardner´s theory of MI and describes seven basic types of intelligences: verbal-linguistic, logical-mathematical, spatial, bodily-kinesthetic, musical, intrapersonal and interpersonal. Later, implementation of the MI theory into education is explained. Above all, attention is paid to language teaching and learning. The research part consists of an analysis of language tasks appearing in English textbooks in order to discover if these tasks incorporate multiple intelligences. Afterwards, the results of the research are discussed and implications of the research are suggested.en
dc.title.otherRozmanité inteligence a jazykové úkolycs
dc.subject.translatedmultiple intelligencesen
dc.subject.translatedlanguage tasksen
dc.subject.translatedenglish languagetextbooksen
dc.subject.translateddevelopment of multiple intelligencesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Schlumpergerova.pdfPlný text práce588,84 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova V.pdfPosudek vedoucího práce82,33 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova O.pdfPosudek oponenta práce89 kBAdobe PDFView/Open
Schlumpergerova P.pdfPrůběh obhajoby práce37,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.