Název: Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny
Další názvy: Information and communication technologies in English language teaching with a focus on language teaching applications
Autoři: Egri, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10566
Klíčová slova: ICT;software;technologie;internet;aplikace;programy;vzdělávání;základní škola;počítače;jazykové dovednosti
Klíčová slova v dalším jazyce: ICT;software;technology;internet;applications;programs;education;elementary school;computers;language skills
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zaváděním informačních technologií na základní školy v ČR. V práci jsou objasněny důvody pro využívání informačních technologií ve výuce AJ. Jsou zde také uvedeny druhy vzdělávacího softwaru, přičemž největší důraz je kladen na využití programů pro výuku AJ na českých základních školách. Praktická část zahrnuje dva výzkumy. První výzkum poskytuje přehled současných programů pro výuku AJ. Výsledly tohoto výzkumu jsou doplněny o krátké popisy programů, které zdůrazňují jejich přednosti. Druhý výzkum, který byl realizován pomocí dotazníku, se zabývá názory, znalostmi a celkovým přístupem a přehledem českých učitelů AJ o jazykových výukových programech. Na základě výsledků obou výzkumů je v závěru práce shrnuto, že existují programy pro všech šest jazykových dovedností a že tyto programy mohou mít velice rozdílné ceny a funkce. Kromě toho bylo zjištěno, že v současnosti využívá jazykové programy při výuce velice malé množství českých učitelů, a to i přesto, že všichni dotázaní učitelé věří, že jsou tyto programy přínosné ve výuce AJ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the implementation of ICT at Czech elementary schools. Reasons for including ICT in English classes are explained as well as information on types of educational software is given. The greatest importance is put on language learning applications and their use at Czech elementary schools. The presented research consists of two parts. The first part of the research provides an overview of current English language applications and points out the main strengths of such programs. The second part of the research, realized by the means of a questionnaire, explores attitudes, awareness, knowledge and opinions of Czech teachers of English about language teaching applications. Based on the results of both parts of the research, it is concluded that there are language applications for all six language skills and that these programs can have very different pricing and functions. In addition, the results have also shown that not many Czech teachers use language teaching applications in their lessons nowadays even if they think that the use of this kind of software is beneficial for teaching English.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Tomas Egri - Informacni a komunikacni technologie ve vyuce anglictiny - 2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egri V.pdfPosudek vedoucího práce81,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egri O.pdfPosudek oponenta práce125,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Egri P.pdfPrůběh obhajoby práce38,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.