Název: Použití autentických materiálů při výuce anglické konverzace
Další názvy: Using authentic materials in teaching English conversation
Autoři: Skoblová, Edita
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10567
Klíčová slova: autentické materiály;DVD;písničky;konverzace;metoda komunikačního vyučování;vedení třídy
Klíčová slova v dalším jazyce: authentic materials;DVD;songs;conversation;communication method of teaching;class management
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá použitím autentických materiálů při výuce anglické konverzace na základních školách na druhém stupni v České republice. V práci jsou popsány autentické materiály, jejich využití a přínos pro výuku anglického jazyka při hodinách konverzace. Jsou zde zmíněny možné nevýhody spojené s výukou autentických materiálů.. Tato práce se také věnuje komunikativní metodě, která se opírá o využití autentických materiálů. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů prostřednictvím dotazníků a interview. První výzkum poskytuje informace týkající se frekvence a oblíbenosti používání autentických materiálů u žáků a učitelů. Výsledky tohoto výzkumu jsou doplněny o grafy a jejich popis. Druhý výzkum byl proveden prostřednictvím interview. Zabývá se názory, zkušenostmi a postřehy českého učitele na téma využití autentických materiálů při výuce anglické konverzace. Výsledky ukazují, že polovina dotazovaných učitelů používá autentické materiály při své výuce, dále bylo zjištěno, že všichni dotazovaní učitelé pokládají autentické matriály užitečné pro zlepšení úrovně žáků v anglickém jazyce, ale pokládají zejména přípravu hodin s využitím autentických materiálů za náročnou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the matter of using authentic materials in teaching English conversation at basic schools in The Czech Republic. It provides essential information about what authentic materials are, how they can be used at English conversation classes and the benefit what authentic materials bring to the pupils. It also explains the possible difficulties connected with the usage of authentic materials in teaching. It takes a closer look at the teaching through the Communicative approach with the help of authentic materials. The research part consists of the frequency and popularity of using authentic materials found out by questionnaires at basic schools followed by an interview with one of the teachers that has experience with authentic materials in teaching English conversation and her opinions and remarks on that issue. The results show that about half of the questioned teachers use authentic materials in teaching English conversation, all of them find authentic materials useful but they consider the preparation of activities connected with authentic materials demanding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skoblova Edita, Diplomova prace.pdfPlný text práce267,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skoblova V.pdfPosudek vedoucího práce125,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skoblova O.pdfPosudek oponenta práce121,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skoblova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.