Název: Ženské postavy a jejich vývoj v románech Ernesta Hemingwaye
Další názvy: Female Characters and Their Development in Novels of Ernest Hemingway
Autoři: Legát, Jan
Vedoucí práce/školitel: Quinn, Justin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10568
Klíčová slova: Ernest Hemingway;ženské postavy;román
Klíčová slova v dalším jazyce: Ernest Hemingway;female characters;novels
Abstrakt: 1) Pravidelné schůzky s vedoucím diplomové práce 2) Prostudování odborné literatury v daném tématu 3) Analýza odborné literatury a vybraných románů E. Hemingwaye 4) Vypracování diplomové práce
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the diploma thesis Female charaters and their development in novels of Ernest Hemingway in not only to compare their common features in Hemingways works or similarities in their development through the novels but also to find their models in Hemingway´s life, compare the patterns of women roles in society at that time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Legat - FEMALE CHARACTERS AND THEIR DEVELOPMENT IN NOVELS OF ERNEST HEMINGWAY.pdfPlný text práce945,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legat V.pdfPosudek vedoucího práce99,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legat O.pdfPosudek oponenta práce140,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legat P.pdfPrůběh obhajoby práce39,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.