Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRichtr, Václavcs
dc.contributor.authorJordánová, Evacs
dc.contributor.refereeKraitr, Milancs
dc.date.accepted2013-08-27cs
dc.date.accessioned2014-02-06T13:03:53Z
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2014-02-06T13:03:53Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-07-26cs
dc.identifier50792cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10574
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl zvýšit efektivitu preparativní vysokoúčinné kapalinové chromatografie tak, aby mohla úspěšně konkurovat již zavedené preparativní tenkovrstvé chromatografii a mohla být s úspěchem zapojena do vědeckovýzkumné činnosti studentů. Experimentální část práce je zaměřena na izolaci čistého betulinu ze směsi pomocí chromatografických metod. Je zde popsána analytická a preparativní tenkovrstvá chromatografie.cs
dc.format37 s. (58 581 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectchromatografiecs
dc.subjecttenkovrstvá chromatografiecs
dc.subjectpreparativní vysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectbetulincs
dc.titlePorovnání účinnosti preparativní HPLC a TLCcs
dc.title.alternativeComparison of Effectivity of Preparative HPLC and TLCen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra chemiecs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedAim of this paper is on increase in effectivity of preparative high-performance liquid chromatography in such way, that it could compete already introduced preparative thin-layer chromatography and it could be successfully used by the students in their scientific activity. Experimental part of the paper focuses on isolation of the pure betulin from the mixture using the chromatographical methods. There is described analytical and preparative thin-layer chromatography.en
dc.subject.translatedchromatographyen
dc.subject.translatedthin-layer chromatographyen
dc.subject.translatedhigh-performance liquid chromatographyen
dc.subject.translatedbetulinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Jordanova pdf.pdfPlný text práce822,43 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_VBP.pdfPosudek vedoucího práce686,24 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva_OBP.pdfPosudek oponenta práce796,35 kBAdobe PDFView/Open
Jordanova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce374,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.