Název: Mobilní telefony - vlastnosti a využití ve školství
Další názvy: Mobile Phones - properties and usage in education
Autoři: Lindauer, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10578
Klíčová slova: Android;BlackBerry;e-learning;fotoaparát;Google;iOS;kyberšikana;m-learning;mobilní telefon;smartphone;symbian;tablet;Windows phone;dotazník;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: Android;BlackBerry;e-learning;camera;Google;iOS;cyberbullying;m-learning;mobile;smartphone;symbian;tablet;Windows phone;interview;elementary school
Abstrakt: V diplomové práci je pojednáno o výhodách a nevýhodách mobilních telefonů ve školství. Jsou zde shrnuty rozdíly mezi chytrým a obyčejným telefonem, ale také podle jakých kritérií je lze rozeznat. Zvláštní pozornost získávají nevýhody chytrých telefonů, které mohou být využity na školách, a proto by neměly být zanedbávány. Tato práce zároveň obsahuje část zabývající se porovnáním operačních systémů chytrých telefonů a moderních trendů. Pro školní instituce je tak shrnuto, na jaká specifika dávat pozor a jakým způsobem bude vývoj na trhu určovat cenu. V neposlední řadě je popsáno využití telefonu na základní škole a aplikace, které lze použít ve výuce. Rozepsány jsou jak jednotlivé funkce telefonů, tak i stažitelné aplikace pro rozšíření možností smartphonu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deal with advantages and disadvantages of using mobile phones in education. Differences between smart and ordinary phones are summarized there. We can also find there criteria to distinguish these phones. We pay special attention to disadvantages of using smart phones at schools and why this problem shouldn't be ignored. This work also includes a section dealing with comparison of smart phones operating systems and modern trends. We point out specifics schools should be carefull about and describe how the market development will determine the price. Last but not least we describe use of mobile phone at primary school and applications that can be used when teaching. Different functions of mobile phones are described in details as well as downloadable applications for expanding smart phones possibilities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lindauerj_Mobilni_telefony_v6.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lindauer_Hodnoceni_ved_prace.pdfPosudek vedoucího práce41,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lindauer_posudek_DP_6_2013_scan.pdfPosudek oponenta práce66,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lindauer - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10578

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.