Title: Mobilní telefony - vlastnosti a využití ve školství
Other Titles: Mobile Phones - properties and usage in education
Authors: Lindauer, Jakub
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10578
Keywords: Android;BlackBerry;e-learning;fotoaparát;Google;iOS;kyberšikana;m-learning;mobilní telefon;smartphone;symbian;tablet;Windows phone;dotazník;základní škola
Keywords in different language: Android;BlackBerry;e-learning;camera;Google;iOS;cyberbullying;m-learning;mobile;smartphone;symbian;tablet;Windows phone;interview;elementary school
Abstract: V diplomové práci je pojednáno o výhodách a nevýhodách mobilních telefonů ve školství. Jsou zde shrnuty rozdíly mezi chytrým a obyčejným telefonem, ale také podle jakých kritérií je lze rozeznat. Zvláštní pozornost získávají nevýhody chytrých telefonů, které mohou být využity na školách, a proto by neměly být zanedbávány. Tato práce zároveň obsahuje část zabývající se porovnáním operačních systémů chytrých telefonů a moderních trendů. Pro školní instituce je tak shrnuto, na jaká specifika dávat pozor a jakým způsobem bude vývoj na trhu určovat cenu. V neposlední řadě je popsáno využití telefonu na základní škole a aplikace, které lze použít ve výuce. Rozepsány jsou jak jednotlivé funkce telefonů, tak i stažitelné aplikace pro rozšíření možností smartphonu.
Abstract in different language: This thesis deal with advantages and disadvantages of using mobile phones in education. Differences between smart and ordinary phones are summarized there. We can also find there criteria to distinguish these phones. We pay special attention to disadvantages of using smart phones at schools and why this problem shouldn't be ignored. This work also includes a section dealing with comparison of smart phones operating systems and modern trends. We point out specifics schools should be carefull about and describe how the market development will determine the price. Last but not least we describe use of mobile phone at primary school and applications that can be used when teaching. Different functions of mobile phones are described in details as well as downloadable applications for expanding smart phones possibilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lindauerj_Mobilni_telefony_v6.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Lindauer_Hodnoceni_ved_prace.pdfPosudek vedoucího práce41,57 kBAdobe PDFView/Open
Lindauer_posudek_DP_6_2013_scan.pdfPosudek oponenta práce66,78 kBAdobe PDFView/Open
Lindauer - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.