Diplomové práce / Bachelor´s works (KVD) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 33
Hlavatá, Markéta
Digitální vyprávění

The topic of this work is the Digital Storytelling (DS) and is focused on using DS at school during education. The goal is giving definition of main points of preparation lessons with DS, possible complications and drawing up a suitable application list for mobile digota...

Pech, Zdeněk
Aktuální otázky využití interaktivní techniky ve výuce na základních školách

At first we described the modern technical means that are used today for teaching support. We have focused on various types of interactive touch-sensitive devices, as well as uncovering of technologies hidden within single devices. We also focused on dataprojectors that are still&...

Marton, Vojtěch
Distanční kurz Programování v Delphi

The aim of this theses is to create a distance learning course for subject Programming 2. Students in this distance learning course teaches the basic principles of work in the development environment Delphi in projects VCL Forms Application. First of students acquainted with the&#x...

Kozák, Peter
Výukový materiál pro předmět Periferní zařízení

The thesis is based on the updating teaching material (e-course) for the subject Peripherals. The course was transferred from the original e-learning environment ProAuthor into Moodle. There is also described why the course was updated and what it means to be utilized. For demonstr...

Korel, Tomáš
Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy

This thesis introduces and evaluates a solution to a multiplatform computing environment of the elementary school in Oloví which is based on Zentyal Linux server and a coexistence of Windows and Linux operating systems on workstations. An example of a working infrastructure is offe...

Franců, Tomáš
Výukový elektronický materiál kyberšikana na základní škole

In this diploma work we analyze the current state of the available teaching materials on cyberbullying in the Czech Republic, we evaluate their quality, competence, expertise and content. We point to the need to educate pupils, pedagogues and parents about cyberbullying. In the&#x...

Pech, Zdeněk
Příprava učitelů na práci s interaktivními tabulemi

The point of this work is aimed at the quality analysis and evaluation of selected set of digital learning materials. It is suitable to apprise with modern tools supporting teachers in the hardware and software region. An interesting feature may be particularly interactive technolo...

Janák, Jan
Vývoj mobilní aplikace se zaměřením na vzdělávací oblast \nl{}Informační a komunikační technologie.

Analysis Framework educational program and school curriculum in order to choose the content of the educational area of Information and Communication Technologies as a filling for educational application.

Lomička, Zdeněk
Využití informačních a komunikačních technologií \nl{}v mimoškolních vzdělávacích aktivitách pro žáky základní školy.

The diploma thesis discusses the use of information and communication technologies (ICT) in extracurricular education of primary school pupils, outside the classrooms and usual forms of teaching. It is divided into four main parts. The first part describes education as a lifelong proces...

Přibylová, Tereza
Realizace elektronického výukového kurzu se zaměřením \nl{}na tvorbu plošných vektorových animací

The thesis on the topic Implementation of e-learning course focused on creation of plane vector animations deals with the implementation of electronic training course. Main part is focused on preparation of component (study articles, images, animation and video) training course. Users...

Ondrejčík, Jakub
Implementace projektového vyučování do předmětu \nl{}Informační a komunikační technologie na základní škole

This thesis describes dilemma that matters Project Based Learning and its implementation in subject Information and communication technologies. It contains facts about PBL and It includes description of main signs of this method. It helps to understand what project really is. Because ma...

Vaník, Michael
Distanční kurz Úvod do redakčního systému Joomla 2.5

The thesis is dealing with the content management system, their general description, advantages and functional principles. Main part is focused on the distance learning course creation called: "Introduction to Joomla! 2.5". The output of this thesis is complete electronic learning cours...

Málek, Miroslav
Elektronický výukový materiál pro přestupující žáky ZŠ v oblasti tabulkových kalkulátorů

The aim of the thesis was to create electronic teaching materials which can be used as a teaching aid for work in spreadsheets at elementary and secondary schools, especially in extraordinary situations, which can occur during lessons. The first part of the thesis gives ...

Dlesk, Tomáš
Průzkum strategií ve vyhledávání informací u studentů učitelství FPE ZČU

The thesis is focused on information retrieval strategies od students of pedagogy.At the beginning the introdution to the main topic is included. It describes information retrieval as a process and its participants. The main part of the document contains the research itself. It&#x...

Fadrhonc, Jan
Výuka tabulkových kalkulátorů na ZŠ pomocí programu Calc

This master's project deal with analysis of the Czech and Slovak state documents for primary education in relation to the teaching of spreadsheet programs. The result of this analysis was that the documents are not specific enough. Therefore, we have proposed own goals for ...

Král, Jan
Modul Krokové motory - výukový e-kurz

The goal of this master's project is to create educational e-course for additional module stepper motors for MAT trainer kit. E-course contains learning articles, practical exercises with possible solutions and self tests. All this is supplemented by pictures, diagrams, animations and de...

Hladký, Jan
Tvorba sady příkladů pro vyučování vektorové grafiky na 2. stupni ZŠ

The thesis briefly describes and compares the most common vector graphics editors suitable for teaching in primary schools. It introduces the user interface, tools and functions editor Inkscape. The thesis contains own set of examples for teaching vector graphics on the upper primary&#x...

Brettlová, Jana
Distanční vzdělávací kurz "Zpracování bakalářské práce v MS Word 2010"

The topic of this thesis is undergaraduate thesis processing in Word 2010. It describes a process of the undergraduate thesis development from the topic choice to its defence. A part of this paper is also an educational course created in ProAuthor programm that enables s...

Baťko, Jan
LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC

The thesis introduces the possibility of using robotic kit LEGO Mindstorms NXT at all levels of education according to kinetic abilities, skills and thinking of students. It also presents and compares the possibilities of robotic programming environments NXT-G and RobotC. According to t...

Janča, Adam
Tvorba webové prezentace katedry v podmínkách univerzitního prostředí ZČU v Plzni

In this thesis analyzed the requirements of departments on the presentation of content on their website. Based on these requirements, the work created concept requirements cathedral site. The work focuses on creating a universal cathedral site based on this concept. Web is created ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 33