Název: Výukový kurz pro instalaci a administraci OS Linux
Další názvy: Tutorial for installing and administering Linux OS
Autoři: Nový, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Toman, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10579
Klíčová slova: operační systém;Fedora;Linux;IP adresa;shell;open source;instalace;distribuce;Terminál;GNOME
Klíčová slova v dalším jazyce: operating system;Fedora;Linux;IP address;shell;open source;installation;distribution;Terminal;GNOME
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními možnostmi instalace a administrace operačního systému Linux a vytvořit použitelný výukový kurz na toto téma. Práce je členěna do sedmi kapitol. V těchto kapitolách je postupně pojednáno o využití OS Fedora 17, jeho instalaci a administraci pomocí nástrojů grafického i textového režimu. Zvláštní pozornost je věnována samotné instalaci operačního systému. Jsou zde požadavky na hardware, metody instalace i samotný postup krok po kroku. Celý postup je také zakomponován do výukového kurzu v podobě multimediální animace. Přiložený výukový kurz obsahuje studijní texty, autotest pro upevnění učiva a také zadání praktických úloh. Kurz je vhodný pro podporu výuky unixových počítačových systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of the thesis is to introduce basic possibility of installation and administration on Linux system. Next part of the work was to prepare e-learning education course. Diploma thesis is divided into seven chapters. There is continually explained using of OS Fedora 17 including installation and administration by using of graphic tools and text editor. The main attention is paid to operation system installation. There are specified hardware requirements, methods and process installation. The entire procedure is explained by using education material in multimedia ? animation format. The e-learning course obtains study materials, questioners with automatic generation and practical exercises. All these materials are suitable for basic education about support of unix computer?s systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Novy_final.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy_hodnoceni_DP_6_2013_scan.pdfPosudek vedoucího práce49,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy - opon..pdfPosudek oponenta práce83,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novy - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10579

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.