Title: Výukový kurz pro instalaci a administraci OS Linux
Other Titles: Tutorial for installing and administering Linux OS
Authors: Nový, Tomáš
Advisor: Toman, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10579
Keywords: operační systém;Fedora;Linux;IP adresa;shell;open source;instalace;distribuce;Terminál;GNOME
Keywords in different language: operating system;Fedora;Linux;IP address;shell;open source;installation;distribution;Terminal;GNOME
Abstract: Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními možnostmi instalace a administrace operačního systému Linux a vytvořit použitelný výukový kurz na toto téma. Práce je členěna do sedmi kapitol. V těchto kapitolách je postupně pojednáno o využití OS Fedora 17, jeho instalaci a administraci pomocí nástrojů grafického i textového režimu. Zvláštní pozornost je věnována samotné instalaci operačního systému. Jsou zde požadavky na hardware, metody instalace i samotný postup krok po kroku. Celý postup je také zakomponován do výukového kurzu v podobě multimediální animace. Přiložený výukový kurz obsahuje studijní texty, autotest pro upevnění učiva a také zadání praktických úloh. Kurz je vhodný pro podporu výuky unixových počítačových systémů.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to introduce basic possibility of installation and administration on Linux system. Next part of the work was to prepare e-learning education course. Diploma thesis is divided into seven chapters. There is continually explained using of OS Fedora 17 including installation and administration by using of graphic tools and text editor. The main attention is paid to operation system installation. There are specified hardware requirements, methods and process installation. The entire procedure is explained by using education material in multimedia ? animation format. The e-learning course obtains study materials, questioners with automatic generation and practical exercises. All these materials are suitable for basic education about support of unix computer?s systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Novy_final.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Novy_hodnoceni_DP_6_2013_scan.pdfPosudek vedoucího práce49,35 kBAdobe PDFView/Open
Novy - opon..pdfPosudek oponenta práce83,75 kBAdobe PDFView/Open
Novy - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.