Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFilipi, Zbyněk
dc.contributor.authorMoučková, Kateřina
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T13:04:00Z-
dc.date.available2012-01-13cs
dc.date.available2014-02-06T13:04:00Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier49627
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10580
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit zdali některé ze služeb cloud computigu mohou efektivně nahradit nebo případně podpořit současná řešení a postupy na základních školách v různých oblastech. Úvodní teoretická část je zaměřena na vymezení některých nových pojmů, přístupů a charakteristik různých typů cloudových řešení. Zde najdeme rovněž shrnutí výhod a nevýhod cloudových řešení. V následující části popsáno využívání informačních technologií na základních školách, popisem současného stavu a možnosti jejich rozšíření popřípadě zdokonalení právě cloudovými aplikacemi. Důraz je kladen především na výuku a testování žáků. Závěrečná praktická část vyhodnocuje na základě dotazníku adresovaného základním školám jejich připravenost pro využití cloudových služeb jak po stránce technické tak praktické.cs
dc.format85 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49627-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcloudcs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjectSaaScs
dc.subjectIaaScs
dc.subjectPaaScs
dc.titleCloud computing a jeho využití na základní školecs
dc.title.alternativeCloud computing and its use at elementary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main claim of this diploma theses is to appraise whether some of the cloud computing services can effectively replace or at least support actual solutions and procedures at elementary schools in various areas. The introductory chapter is focused on the determination of some new terms, approaches and characteristics of various types of cloud computing solutions. Here-above we can also find the list of pros and cons of cloud computing solutions. In the next chapter the use of the information technologies at elementary schools is described, as well as the description of the actual state and possibilities of its extension or improvement by cloud computing applications. Great emphasis is put on the teaching and student testing. The concluding chapter appraise the readiness for the use of the cloud compounding services in the technical and practical way on the basis of the survey addressed to several elementary schools.en
dc.subject.translatedclouden
dc.subject.translatedcloud computingen
dc.subject.translatedSaaSen
dc.subject.translatedIaaSen
dc.subject.translatedPaaSen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Mouckova_2013.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
Mouckova_DP_hodnoceni_posudek_vedouci_Filipi_2013.pdfPosudek vedoucího práce116,47 kBAdobe PDFView/Open
Mouckova - opon..pdfPosudek oponenta práce74,18 kBAdobe PDFView/Open
Mouckova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce39,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.