Název: Matematický model indukčního ohřevu
Další názvy: Mathematical Model of Induction Heating
Autoři: Černý, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Tejc, Josef
Hruška, Karel
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10582
Klíčová slova: indukční ohřev;vířivé proudy;frekvence;kalení;teplota;magnetická indukce;proudová hustota
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating;eddy currents;frequency;hardening;temperature;magnetic induction;current density
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na povrchový indukční ohřev sloužící ke kalení povrchů materiálů. Práce je rozdělena na tři hlavní části; první část se zabývá teoretickým rozkladem použitých metod, druhá jednoduchým modelem, který vysvětluje princip procesu, typy použitých analýz a výsledné hodnoty. Třetí část je zaměřena na průmyslový předmět a jeho řešení. Veškeré výpočty jsou zhotoveny s pomocí softwaru firmy MECAS ESI.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis deals with cover induction heating using for hardening of materials. The thesis is composed of three parts. The first part is concerned with theoretical analysis of the methods. The second deals with simple model, which describes the principle of the process, the analysis types which have been used and the final results. The thirt part is concerned with industrial object and its solving. All computings have been made in MECAS ESI softwares.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Rostislav Cerny.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053745_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053745_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053745_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10582

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.