Title: Matematický model indukčního ohřevu
Other Titles: Mathematical Model of Induction Heating
Authors: Černý, Rostislav
Advisor: Tejc, Josef
Hruška, Karel
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10582
Keywords: indukční ohřev;vířivé proudy;frekvence;kalení;teplota;magnetická indukce;proudová hustota
Keywords in different language: induction heating;eddy currents;frequency;hardening;temperature;magnetic induction;current density
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na povrchový indukční ohřev sloužící ke kalení povrchů materiálů. Práce je rozdělena na tři hlavní části; první část se zabývá teoretickým rozkladem použitých metod, druhá jednoduchým modelem, který vysvětluje princip procesu, typy použitých analýz a výsledné hodnoty. Třetí část je zaměřena na průmyslový předmět a jeho řešení. Veškeré výpočty jsou zhotoveny s pomocí softwaru firmy MECAS ESI.
Abstract in different language: Submitted thesis deals with cover induction heating using for hardening of materials. The thesis is composed of three parts. The first part is concerned with theoretical analysis of the methods. The second deals with simple model, which describes the principle of the process, the analysis types which have been used and the final results. The thirt part is concerned with industrial object and its solving. All computings have been made in MECAS ESI softwares.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Rostislav Cerny.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
053745_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,5 kBAdobe PDFView/Open
053745_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,68 kBAdobe PDFView/Open
053745_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.