Title: Modernizace základních pohonů válcovací tratě Kvarto a jejich ovládání
Other Titles: Modernisation of the Basic Drives of the Rolling Mill Quatro and its Control
Authors: Bejčková, Klára
Advisor: Rajnoch, Vladimír
Jakubec, Jan
Glasberger, Tomáš
Referee: Červený, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10585
Keywords: válcovací trať;válcovací stolice;navíjedlo;Ward-Leonardovo soustrojí;regulace;Simulink
Keywords in different language: milling stand;rolling mill;winder;Ward-Leonard drive;regulation;Simulink
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá modernizací pohonu válcovací tratě a jeho řízením. Teoretická část se věnuje druhům elektrických pohonů používaných ve válcovnách a způsobům modernizace válcovacích tratí se stejnosměrnými pohony. V další části je na konkrétním případě navržena modernizace pohonu válcovací stolice a tahového navíjedla a způsob řízení a ovládání tyristorových měničů. V poslední části je proveden návrh regulátorů válcovací tratě a simulace jejich statických a dynamických vlastností v prostředí Simulink.
Abstract in different language: The master thesis presents modernization of a drive of a milling stand and its control. The theoretical part deals with different types of drives usually used for rolling mills and various ways of modernization of rolling mills with DC drives. In the next part a concrete modernization of a rolling mill and winder drive is performed, including the control of thyristor converters. The last part deals with the design of the milling stand regulation and simulation of its static and dynamic properties in Simulink.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E11N0065P.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
053748_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce326,9 kBAdobe PDFView/Open
053748_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,96 kBAdobe PDFView/Open
053748_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.