Název: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením
Další názvy: Design of the shunt-excited dc machine
Autoři: Houška, Karel
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10587
Klíčová slova: stejnosměrný stroj;elektromagnetický návrh;derivační buzení;budící vinutí;kompenzační vinutí;pomocné póly;komutátor;výpočet oteplení induktu;metoda náhradních tepelných obvodů
Klíčová slova v dalším jazyce: DC motor;electromagnetic design;shunt excitation;excitation winding;compensating winding;auxiliary poles;commutator;warming calculation of inductive;method of alternative thermal circuit
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh stejnosměrného motoru s paralelním buzením. V této práci je obsažen elektromagnetický výpočet všech částí stejnosměrného motoru dle zadaných parametrů, stanovení ztrát a účinnosti. Dále práce obsahuje tepelný výpočet indultu stroje pomocí metody náhradních obvodů. Nakonec je proveden schématický nákres navrženého stroje v podélném a příčném řezu.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed to electromagnetic design of DC machine with shunt excitation. In this work is included electromagnetic design of all part of DC motor according to set parameters, determination of losses and efficiency of the motor. In addition work includes heat calculation with using the method of alternative thermal circuit. Finally, it is performed a diagram designed machinery in transection and cross-section.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karel Houska - Navrh stejnosmerneho stroje s derivacnim buzenim.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053750_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053750_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053750_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10587

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.