Title: Návrh stejnosměrného stroje s derivačním buzením
Other Titles: Design of the shunt-excited dc machine
Authors: Houška, Karel
Advisor: Červený, Josef
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10587
Keywords: stejnosměrný stroj;elektromagnetický návrh;derivační buzení;budící vinutí;kompenzační vinutí;pomocné póly;komutátor;výpočet oteplení induktu;metoda náhradních tepelných obvodů
Keywords in different language: DC motor;electromagnetic design;shunt excitation;excitation winding;compensating winding;auxiliary poles;commutator;warming calculation of inductive;method of alternative thermal circuit
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh stejnosměrného motoru s paralelním buzením. V této práci je obsažen elektromagnetický výpočet všech částí stejnosměrného motoru dle zadaných parametrů, stanovení ztrát a účinnosti. Dále práce obsahuje tepelný výpočet indultu stroje pomocí metody náhradních obvodů. Nakonec je proveden schématický nákres navrženého stroje v podélném a příčném řezu.
Abstract in different language: The present work is aimed to electromagnetic design of DC machine with shunt excitation. In this work is included electromagnetic design of all part of DC motor according to set parameters, determination of losses and efficiency of the motor. In addition work includes heat calculation with using the method of alternative thermal circuit. Finally, it is performed a diagram designed machinery in transection and cross-section.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karel Houska - Navrh stejnosmerneho stroje s derivacnim buzenim.pdfPlný text práce4,96 MBAdobe PDFView/Open
053750_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,84 kBAdobe PDFView/Open
053750_oponent.pdfPosudek oponenta práce337,89 kBAdobe PDFView/Open
053750_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce138,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.