Title: Návrh vzduchem chlazeného turboalternátoru
Other Titles: Design of the air-cooled turbo-generator
Authors: Brom, František
Advisor: Katona, Richard
Červený, Josef
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10589
Keywords: turboalternátor;elektromagnetický výpočet;oteplení;metoda MKP;charakteristika naprázdno;přídavné ztráty
Keywords in different language: turbogenerator;electromagnetic calculation;heating;method FEM;no-load characteristic;additional losses
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného turboalternátoru dle zadaných parametrů. Návrh se skládá z elektromagnetického výpočtu, z jednoduché kontroly oteplení vinutí, dále z ověření charakteristiky naprázdno a výpočtu přídavných ztrát ve statorovém vinutí pomocí metody MKP a na závěr nakreslen příčný řez aktivními částmi stroje.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the design of air-cooled turbogenerator according to the specified parameters. The design includes an electromagnetic calculation, a simple verification heating of winding, verification of the no-load characteristic and calculating the additional losses in the stator windings using the FEM and at the conclusion cross-section of active parts of machine is drawn.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_E11N0066P.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
053752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,5 kBAdobe PDFView/Open
053752_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,28 kBAdobe PDFView/Open
053752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.