Název: Návrh vzduchem chlazeného turboalternátoru
Další názvy: Design of the air-cooled turbo-generator
Autoři: Brom, František
Vedoucí práce/školitel: Katona, Richard
Červený, Josef
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10589
Klíčová slova: turboalternátor;elektromagnetický výpočet;oteplení;metoda MKP;charakteristika naprázdno;přídavné ztráty
Klíčová slova v dalším jazyce: turbogenerator;electromagnetic calculation;heating;method FEM;no-load characteristic;additional losses
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchem chlazeného turboalternátoru dle zadaných parametrů. Návrh se skládá z elektromagnetického výpočtu, z jednoduché kontroly oteplení vinutí, dále z ověření charakteristiky naprázdno a výpočtu přídavných ztrát ve statorovém vinutí pomocí metody MKP a na závěr nakreslen příčný řez aktivními částmi stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with the design of air-cooled turbogenerator according to the specified parameters. The design includes an electromagnetic calculation, a simple verification heating of winding, verification of the no-load characteristic and calculating the additional losses in the stator windings using the FEM and at the conclusion cross-section of active parts of machine is drawn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_E11N0066P.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053752_oponent.pdfPosudek oponenta práce301,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10589

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.