Název: Vektorová PWM pro tříúrovňový měnič s upínacími diodami
Další názvy: Space vector PWM for three-level neutral point clamped converter
Autoři: Poljak, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Glasberger, Tomáš
Oponent: Kamenický, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10590
Klíčová slova: Tříúrovňový měnič s upínacími diodami;napěťový střídač;vektorová modulace;pulzně šířková modulace;simulační model měniče;vývoj algoritmu řízení střídače
Klíčová slova v dalším jazyce: three-level neutral to point converter;voltage converter;space vector modulation;pulse wide modulation;simulation of converter;evolving algorithm of control
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tvorbu simulačního modelu tříúrovňového střídače s upínacími diodami. Nejprve je provedena rešerše dvouúrovňových a tříúrovňových měničů. Dále se zabývá stručným popisem možností řízení. Zvláštní pozornost je věnována tříúrovňovému měniči s upínacími diodami řízeného pomocí vektorové PWM. Pro tvorbu modelů je použit simulační program simulink. Poslední část se věnuje volbě velikosti kapacit kondenzátorů ve stejnosměrném meziobvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents creation model of three-level neutral to point converter. First I describe two-level and three-level inverters. Next part is focused on explanation options control. Special attention is on three-level neutral to point converter, control by space vector PWM. Simulink is used for creation models. Last chapter is focused on pick right size of capacitors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vektorova PWM pro triurovnovy menic s upinacimi diodami-Ladislav Poljak.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053753_oponent.pdfPosudek oponenta práce314,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce131,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.