Název: Energetická bilance v elektrické trakci
Další názvy: Energy balance in electric traction
Autoři: Elstner, Vlastislav
Vedoucí práce/školitel: Vostracký, Zdeněk
Vostracký, Zdeněk
Oponent: Kožený, Jiří
Kyncl, Jan
Valouch, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10739
Klíčová slova: elektrická trakce;akumulátor energie;superkondenzátor;energetická bilance;rekuperace;náhradní schéma napájecího úseku;ekonomické přínosy;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical traction;accumulator of energy;supercapacitor;energy balance;regenerative breaking;equivalent circuit of power line section;economic benefits;experiment
Abstrakt: Práce se zabývá energetickou bilancí pro městskou hromadnou dopravu a možnostmi snížení spotřeby energie. Pro úseky napájecího vedení jsou posouzeny možnosti umístění akumulátorů energie pro absorbování brzdné energie a její využití pro rozjezd (rekuperace energie). Jsou posouzeny mechanické a elektrické akumulátory energie z hlediska vhodnosti pro tramvajovou trať. Výsledky teoretických výpočtů jsou aplikovány u Plzeňských městských dopravních podniků na konkrétní tramvajovou linku. Je zkoumána detekce zkratu v napájecím úseku. Je analyzováno oteplení sběrače proudu moderního vozidla na základě modelu oteplení sběrače v Matlab Simulink a výsledky porovnány s experimentem na reálném sběrači.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with energy balance in Urban Mass Transportation and with possibilities to reduce consumption of energy. The placement options of accumulators are assessed for the sections of the traction power line. The accumulator purpose is to absorb braking energy and it is used for acceleration of vehicle (recuperation of energy). Electrical and mechanical accumulators are compared from point of view usability in Tram line. The results of the theoretical calculations are applied to the tram line of Pilsner's transport Company with great elevation. The security field is examined in terms of correct detection during short circuits, when vehicles are regenerative braking. The temperature rise of the pantograph on modern vehicle is studied and model of this process is created in Matlab Simulink.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Energeticka_bilance_v_elektricke_trakci-Elstner.pdfPlný text práce16,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elstner skol.pdfPosudek vedoucího práce379,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elstner opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
elstner zapis.pdfPrůběh obhajoby práce804,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.