Title: Energetická bilance v elektrické trakci
Other Titles: Energy balance in electric traction
Authors: Elstner, Vlastislav
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Kožený, Jiří
Kyncl, Jan
Valouch, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10739
Keywords: elektrická trakce;akumulátor energie;superkondenzátor;energetická bilance;rekuperace;náhradní schéma napájecího úseku;ekonomické přínosy;experiment
Keywords in different language: electrical traction;accumulator of energy;supercapacitor;energy balance;regenerative breaking;equivalent circuit of power line section;economic benefits;experiment
Abstract: Práce se zabývá energetickou bilancí pro městskou hromadnou dopravu a možnostmi snížení spotřeby energie. Pro úseky napájecího vedení jsou posouzeny možnosti umístění akumulátorů energie pro absorbování brzdné energie a její využití pro rozjezd (rekuperace energie). Jsou posouzeny mechanické a elektrické akumulátory energie z hlediska vhodnosti pro tramvajovou trať. Výsledky teoretických výpočtů jsou aplikovány u Plzeňských městských dopravních podniků na konkrétní tramvajovou linku. Je zkoumána detekce zkratu v napájecím úseku. Je analyzováno oteplení sběrače proudu moderního vozidla na základě modelu oteplení sběrače v Matlab Simulink a výsledky porovnány s experimentem na reálném sběrači.
Abstract in different language: The work deals with energy balance in Urban Mass Transportation and with possibilities to reduce consumption of energy. The placement options of accumulators are assessed for the sections of the traction power line. The accumulator purpose is to absorb braking energy and it is used for acceleration of vehicle (recuperation of energy). Electrical and mechanical accumulators are compared from point of view usability in Tram line. The results of the theoretical calculations are applied to the tram line of Pilsner's transport Company with great elevation. The security field is examined in terms of correct detection during short circuits, when vehicles are regenerative braking. The temperature rise of the pantograph on modern vehicle is studied and model of this process is created in Matlab Simulink.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Energeticka_bilance_v_elektricke_trakci-Elstner.pdfPlný text práce16,11 MBAdobe PDFView/Open
elstner skol.pdfPosudek vedoucího práce379,24 kBAdobe PDFView/Open
elstner opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
elstner zapis.pdfPrůběh obhajoby práce804,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.