Název: Snižování vlivu přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu pomocí aktivních prvků podvozku
Další názvy: Reducing Car Oversteer and Understeer Using Active Suspension Elements
Autoři: Vlček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Němec, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10763
Klíčová slova: přetáčivost;nedotáčivost;stáčivost;řízení;podvozek
Klíčová slova v dalším jazyce: oversteer;understeer;yaw behaviour;steering;chassis
Abstrakt: Disertační práce se zabývá nalezením vlastního efektivního řešení, jež umožní snižovat vliv přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu za pomoci aktivních prvků podvozku. Ke zlepšení směrové stability navržené řešení využívá nezávislé směrové natáčení kol na přední nápravě. Pozitivní vliv tohoto řešení na jízdní chování automobilu je ověřen za pomoci simulací v programu MD Adams Car 2011. K ověření správnosti softwarového modelu automobilu v programu Adams Car je součástí disertační práce také matematický model statické řiditelnosti. Spolu s vysvětlením základních pojmů, přehledem současných i nových technických řešení tak tvoří disertační práce základ pro snazší pochopení dané problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This Ph.D. thesis is focused on finding an effective solution that will reduce car oversteer and understeer effects using an active chassis elements. The proposed solution uses an independent steering movement on the both front wheels to improve car driving stability. The positive car driving effect of this solution is verified using simulations in the MD Adams Car 2011. The verification of the software car model in the Adams Car by a mathematical model of a steady state handling is also part of the Ph.D. thesis. These facts together with the explanation of basic terms and summary of variety existing and new solutions in this Ph.D. thesis make a suitable base for easier understanding of this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FST)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni_prace-M.Vlcek_v03.pdfPlný text práce19,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Vlcek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Vlcek.pdfPosudek oponenta práce6,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Vlcek.pdfPrůběh obhajoby práce735,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.