Název: Inovace konstrukčních řešení tvářecích strojů se zaměřením na využití moderních výrobních technologií
Další názvy: Forming machines innovations focused on use of modern production technologies
Autoři: Ráž, Karel
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10764
Klíčová slova: hydraulický lis;kování;kroužky reaktorových nádob
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic press;forging;rings of reactor vessel
Abstrakt: V současné době jsou tvářecí stroje využívány v mnoha oblastech těžkého průmyslu, a to zejména při výrobě dílů uplatňujících se v oblasti energetiky, chemického průmyslu, lodního průmyslu a vojenství. Většina moderních strojírenských produktů je alespoň částečně složena z tvářených dílů. Proto je nutno se věnovat konstrukci a vývoji těchto strojů. Otázce inovace tvářecích strojů je zaměřená hlavní část práce. Základním krokem je vytipování specifické technologie a její zhodnocení s ohledem na tvářecí stroj. Jako tato specifická moderní technologie je v práci uvažována výroba velkých kroužků. Vlastní práce pak uvažování této technologie implementuje do procesu návrhu stroje. Výsledkem práce jako celku je snaha o zvýšení technické úrovně a užitných vlastností tvářecích strojů. K tomuto zvýšení technické úrovně slouží v práci uvedené podklady pro komplexní návrh tvářecího stroje pro specifickou technologii kování velkých kroužků. Tyto podklady jsou zpracovány ve formě doporučení, vzorců a virtuálních modelů.
Abstrakt v dalším jazyce: Currently, the forming machines are used in many areas of heavy industry, especially in power engineering, chemical industry, shipping industry and in the military area. Most of the modern products are partially composed of formed parts. Therefore, it is necessary to deal with the design and development of these machines. The main part of this work is focused on innovation of forming machines. The basic step is identification of specific technology and its evaluation with regard to the forming machine. As a specific modern technology production of large rings is chosen. Then is consideration of this technology implemented into the design process of machine. Result of the work is an effort to improve the technical level of forming machines. This increasing of technical level uses documentation for complex design of new forming machine. This documentation is processed in form of recommendations, formulas and virtual models.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disertace_final_RAZ.pdfPlný text práce5,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek skolitele Raz.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudky Raz.pdfPosudek oponenta práce3,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zapis Raz.pdfPrůběh obhajoby práce726,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.