Název: Interpretace textu na gymnáziu
Další názvy: Interpretation of Texts in Czech Grammar Schools
Autoři: Radváková, Věra
Vedoucí práce/školitel: Zelenka, Miloš
Oponent: Bína, Daniel
Toman, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10784
Klíčová slova: interpretace textu;vyučovací metoda;pedagogické kompetence;čtenářská gramotnost;informační gramotnost
Klíčová slova v dalším jazyce: interpretation of text;method of education;pedagogic competences;reading literacy;information literacy
Abstrakt: Disertační práce Interpretace textu na gymnáziu byla vypracována v rámci doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice. Předmětem zkoumání se stala interpretace textu jako metoda, která vede k porozumění čtenému textu. Cílem práce bylo posoudit všechny možnosti interpretace textů především v předmětu Český jazyk a literatura a zjistit, jaká je situace přímo ve vyučovacích hodinách na českých gymnáziích. Ve výzkumné části autorka ověřuje, do jaké míry jsou si učitelé vědomi zodpovědnosti, která směřuje ke čtenářské a informační gramotnosti žáků.
Abstrakt v dalším jazyce: The PhD thesis named Interpretation of Texts in Czech Grammar Schools was written in pursuance of the curriculum The Specialisation in Pedagogy in the study program The Theory of Education in Czech Studies. The object of our research was the interpretation of texts as a method of reading comprehension. The autor took a close look at all the possibilities of interpretation of texts covered in classes of Czech grammar schools and tried to evaluate the current situation in this area. The research is focused on teachers' awareness of their responsibilities in respect to the reading and information literacy of students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace.pdfPlný text práce7,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radvakova_zelenka.pdfPosudek vedoucího práce533,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
radvakova_bina_toman.pdfPosudek oponenta práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_radvakova.pdfPrůběh obhajoby práce157,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10784

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.