Katedra českého jazyka a literatury / Department of Czech Language and Literature

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Zelenková, Věra
Činnost českých spisovatelů v období Protektorátu Čechy a Morava a výklad této problematiky v hodinách literární výchovy

The dissertation is divided into two main parts: literary-historical and didactic. They are preceded by a shorter chapter related to the methodology and philosophical position of the researcher, based on which the material gained has been processed. The aim of individual chapters is...

Boccou Kestřánková, Marie
Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

This thesis examines theatre pedagogy (MJT) which utilizes elements of theatre to achieve language-teaching objectives (i.e., the development of language skills and communication competency for foreigners learning Czech as a second language). This includes not only a presentation of the method&#x...


Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Lukášová, Jitka
Analýza příčin neporozumění v řečové dovednosti poslech \nl{}s porozuměním v češtině jako cizím jazyku

The dissertation thesis analyses the process of listening comprehension with a special focus on causes of misunderstanding in Czech as a foreign language based on the material of Slavish language users. It summarizes the branch development from the sixties of the 20th century with&...

Chýlová, Helena
Purismus 20. století z hlediska jazykové výchovy

The thesis presents a topic which is actual even in our current time period, analyzes influence of language purism in language education in Czech language. Firstly there are defined and characterized types of language purism and its short history in Czech language including overvie...